Inséparables
Manger, acheter et vendre du poisson durable

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Sredozemlje v nevarnosti

Staleži rib v Sredozemskem morju se zmanjšujejo. Nekateri so že skoraj popolnoma izčrpani. Na splošno se ocenjuje, da je 93 % staležev rib čezmerno izkoriščanih. O zmanjševanju staležev poročajo ribiči, ki ulovijo vse manj rib, in znanstveniki, ki že več let spremljajo stanje.

Ocenjuje se, da v Sredozemskem morju živi od 10 000 do 12 000 morskih vrst, vendar je ta izredna biotska raznovrstnost zaradi onesnaževanja, podnebnih sprememb in zlasti prelova resno ogrožena. Dodatno odlašanje pri usklajenem delovanju bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo in izumrtje ključnih staležev, ki so bistveni za ribiški sektor.

Potreba po takojšnjem ukrepanju

Izumrtje staležev kot skupnega vira bi bila izguba za vse, vpliv na ribištvo in zlasti malo ribištvo pa bi bil usoden. Njihova sredstva za preživljanje in nekdanji način življenja bi bili izgubljeni za vedno. Zato se moramo usmeriti v stalno donosnost in trajnost, ki bosta ribiški sektor znova postavili na noge.

Kaj je bilo že storjenega?

Sredozemski narodi so leta 2003 podpisali beneško deklaracijo, s katero so bili postavljeni temelji za izboljšanje znanstvenih raziskav, zaščito ranljivih območij in omejevanje ribolovnega napora. Države članice EU so v prizadevanjih za zagotavljanje trajnostnega ribolova zmanjšale svoje flote. Naša zakonodaja vsebuje nacionalne in mednarodne načrte upravljanja ribištva, omejitve ulova in okoljske zahteve. Zavzeto večstransko sodelovanje vse države, ki mejijo na Sredozemlje, spodbuja, da upoštevajo enaka pravila.

Izkušnje kažejo, da smo lahko uspešni, če se skupaj spopadamo z izzivi. Uspešna obnova staleža modroplavutega tuna v Sredozemlju je tak primer. Skupno delovanje za boljše upravljanje ribolova te vrste je dalo dejanske rezultate in prvič po več letih se kvote povečujejo.

Vendar je treba narediti še več. Zato je komisar Vella poleg potrebe po boljšem izvajanju in urejanju veljavnih ukrepov sprožil sredozemsko strategijo za izboljšanje stanja staležev rib.

Ključ do te strategije je ozaveščanje o nujnosti in razsežnosti obravnavane težave ter takojšnja mobilizacija in odločno ukrepanje vseh, vključno z južnimi in vzhodnimi sredozemskimi državami. Nedavna srečanja so potrdila politično voljo za ukrepanje. Na srečanju ministrov z vsemi sredozemskimi državami, ki je potekalo 27. aprila, je bilo dogovorjeno, da bodo nadaljevali prizadevanja po celovitem pristopu.

Kako lahko pomagate?

Na lokalni ravni lahko ukrepe sprejemajo mala ribištva in obalne skupnosti ter nacionalni organi, oblikovalci politik, ključni deležniki, velike industrijske flote, nevladne organizacije in znanstveniki. Nacionalna politika, politika EU in večstranska politika morajo pri določanju kratko-, srednje- in dolgoročnih ciljev nastopiti enotno.

Sporočilo je jasno: vsakdo mora prevzeti svoj del odgovornosti. Če želimo doseči dejansko in trajno spremembo oživljanja zdravega in donosnega ribištva ter poleg ohranjanja sedanjih delovnih mest ustvarjati tudi nova, morajo sodelovati vsi, tudi potrošniki.

MEDFISH4EVER – Naša dediščina, naša prihodnost

Pomagajte jo zaščititi.