EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

Viljelty EU:ssa

Viljelty EU:ssa

EU:ssa viljelty kala: terveellinen, tuore ja lähellä tuotettu vaihtoehto

Kala on erinomainen proteiinin, vitamiinien ja ravintoaineiden lähde ja terveellistä sydämelle. Merten liikakalastuksen vuoksi kalavarat ovat kuitenkin vaarassa huveta. 

Kalanviljely ja muu vesiviljely voi auttaa keventämään luonnonvaraisiin kalakantoihin kohdistuvaa rasitetta, kun kalan kulutus lisääntyy jatkuvasti niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Kalanviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikealoista. Noin puolet maailmassa syötävästä kalasta on viljeltyä, ja osuus on kasvussa. Ilman vesiviljelyä ei maailman väestölle yksinkertaisesti riittäisi syötävää. Jos kalaa jouduttaisiin pyytämään entistä enemmän meristä, luonnonvaraisten kalakantojen kestävyys olisi pitkällä aikavälillä uhattuna.

Viljelty kala on lähiruokaa

Sen lisäksi, että kalasta saa ruokavalioon laadukasta proteiinia, viljellyn kalan etuna on se, että se voidaan tuottaa lähellä kuluttajia. Vesiviljelyn kehittäminen voi auttaa edistämään paikallista taloutta. 68 prosenttia EU:ssa syötävistä kaloista ja äyriäisistä on tuontitavaraa. Vain 10 prosenttia EU:ssa syötävistä tuotteista on täällä viljeltyjä. EU:ssa vesiviljely työllistää suoraan nyt jo yli 80 000 ihmistä, ja määrän odotetaan lisääntyvän, kun entistä suurempi osa EU:ssa syötävästä kalasta myös tuotetaan EU:ssa. EU tukee alan kasvua äskettäin uudistetun kalastuspolitiikkaansa ja kohdennetun taloudellisen tuen avulla. Näin se auttaa lisäämään työpaikkoja ja varmistaa, että kaikki EU:ssa viljellyt kalat, äyriäiset ja nilviäiset ovat vastaisuudessakin laadukasta, terveellistä ja kestävällä tavalla tuotettua ruokaa.

Vesiviljely EU:ssa 

Vesiviljelyllä tarkoitetaan vesieliöiden kasvattamista ravinnoksi. Se kattaa sekä makean että suolaisen veden eläinten ja lisääntyvässä määrin myös erilaisten levien kasvattamisen. Vesiviljelyä harjoitetaan eri puolilla Eurooppaa. Vesiviljelmillä tuotetaan monia eri kalalajeja, äyriäisiä ja nilviäisiä sekä leviä. Viljelyssä käytetään erilaisia menetelmiä ja välineitä, niin perinteisiä köysiä, verkkoja ja tankkeja kuin monimutkaisia vedenkierrätykseen perustuvia järjestelmiäkin. Noin puolet EU:n vesiviljelyssä tuotetusta ravinnosta on simpukoita, pääasiassa sinisimpukoita ja ostereita. Merikaloista eniten tuotetaan lohta, hammasahventa ja meribassia. Niiden osuus kaikesta tuotannosta on noin neljännes. Makean veden kalojen, kuten taimenten ja karppien, osuus kaikesta tuotannosta on viidenneksen luokkaa.

Kuten maataloudessa, vesiviljelyssäkin on keskeisenä tavoitteena tuottaa terveellistä ruokaa kuluttajille eläinten hyvinvointia edistävällä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Vesiviljelyssä on erityisen tärkeää veden ja eliöiden elinolojen puhtaus. Viljelmien kalat, äyriäiset ja nilviäiset saavat tarvitsemansa ravinteet usein suoraan elinympäristöstään, mutta tarvittaessa niille annetaan lisäravintoa, jotta niiden ruokavalio on tasapainoinen ja terveellinen. Kaikessa noudatetaan EU:n tiukkaa ympäristö- ja kuluttajalainsäädäntöä. Näin varmistetaan, että EU:ssa viljelty kala on kuluttajia lähellä ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettua, tuoretta, turvallista ja jäljitettävää.