EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

About

About

Kala – erottamaton osa eurooppalaista elämää

Eurooppalaisilla on vuosisatojen ajan ollut läheinen suhde kalaan ja kalastukseen.

Kala on hyvää ja terveellistä ravintoa.

Kalastus ja kalatalous ovat monen eurooppalaisen elinkeino.

Ne tuovat hyvinvointia.

Kun pyydämme kalaa, on tärkeää varmistaa, että sitä myös jää riittävästi meriin ja muihin vesistöihin, jotta ekosysteemi säilyy terveenä ja voimme saada kalaa myös tulevaisuudessa.

Euroopan unioni on edelläkävijä kalastuksenhoidon ja vesiviljelyn normien käyttöönottajana maailmassa. EU:n politiikalla on viime vuosikymmenen aikana ollut myönteinen vaikutus esimerkiksi Koillis-Atlantilla, jossa kalastus yhä enemmän on kestävien periaatteiden mukaista. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta vastaava kehityssuuntaus yleistyisi kaikkialla Euroopassa.

Euroopan komissio, EU-maat ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 2013 uuden yhteisen kalastuspolitiikan, jonka tavoitteena on tukea Euroopan kalastus- ja vesiviljelyalaa ja tehdä siitä entistä kestävämpi niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin kannalta.

EU on maailman suurin kalataloustuotteiden tuoja, joten sen on oltava esimerkkinä myös muille maille. 

Jokainen meistä voi toimia kestävän kalatalouden puolesta.

Kulutustottumusten muuttaminen on olennaisen tärkeää kalatalouden kestävän kehityksen kannalta. Kuluttajien ja markkinatoimijoiden on oltava tietoisia siitä, että kulutus- ja ostotottumuksilla ja myyntikäytännöillä on erittäin tärkeä merkitys tämän arvokkaan ravinnonlähteen kannalta.

Tälle verkkosivustolle on koottu tietoa, joka auttaa kuluttajia tukemaan kestävää kalataloutta ostamalla kalaa, joka on pyydetty vastuullisella tavalla ja käsitelty kestävien periaatteiden mukaisesti:

Kuluttajan valinnoilla on merkitystä. Pienetkin muutokset kestävämpään suuntaan kulutus-, ostotottumuksissa, ja myynnissä vaikuttavat osaltaan siihen, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia mertemme antimista.