LAHUTAMATUD
Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala

Kasvatatud ELis - Vesiviljeluse

Kasvatatud ELis - Vesiviljeluse

ELis kasvatatud kala – tervislik, värske ja kohalik alternatiiv

Me kõik teame, et kala sisaldab valku, on hea südamele ning rikkalik vitamiinide ja toitainete allikas. Samal ajal ei ole saladus, et meie meredel toimub ülepüük ning kalavarud on ohus. 

Kalakasvatus ehk vesiviljelus võib seda survet looduslikele kalavarudele vähendada, et vastata meie üha suurenevale nõudlusele kala järele nii ELis kui ka kogu maailmas. Olles üks kiiremini kasvavaid toiduainetesektoreid maailmas, jääb kalakasvatuse arvele ligikaudu pool kogu maailmas söödavast kalast ning see näitaja suureneb igal aastal. Lihtsustatult – vesiviljeluseta ei oleks piisavalt kala maailma rahvastiku toitmiseks. Sel juhul peaksime püüdma rohkem kala meredest ning niimoodi seaksime ohtu meie looduslike kalavarude pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Kasvatatud kala on kohalik kala

Lisaks kvaliteetse valgu lisamisele meie menüüsse, on vesiviljelustooted kohalikud tooted ning aitavad arendada meie kohalikku majandust. Praegu impordime ELis söödavatest mereandidest 68% ning ainult 10% tarbitavast toidust kasvatatakse siin. Euroopa vesiviljeluses saab vahetult tööd juba üle 80 000 inimese ning see arv eeldatavasti kasvab, kuna üha suurem osa meie mereandidest pärineb ELi kalakasvatajatelt. Euroopa Liit toetab oma hiljuti reformitud kalanduspoliitika ja sihipärase rahalise toetuse abil sektori kasvu, loob rohkem töökohti ning tagab, et Euroopas kasvatatud kala on jätkuvalt kõrge kvaliteediga, tervislik ja jätkusuutlik.

Kuidas kalakasvatus toimib 

Vesiviljelus on mereandide tootmine, mis hõlmab mere- ja mageveeloomade ning viimasel ajal ka eri liiki vetikate kasvatamist. Kogu Euroopas praktiseeritav vesiviljelus hõlmab paljusid eri kalaliike, karpe, koorikloomi ja vetikaid. Selleks kasutatakse mitmeid erinevaid kasvatamismeetodeid – sealhulgas traditsioonilisi, nagu köied, võrgud ja mahutid, või keerukamaid, nagu vee taaskasutussüsteemid. ELi toodangust umbes pool jääb karpide arvele. Populaarseimad on rannakarplased ja austrid. Merekalad, nagu lõhe, pagrus ja huntahven, moodustavad ligikaudu veerandi toodangust. Mageveekalad, nagu forell ja karpkala, moodustavad umbes viiendiku.

Nagu põllumajanduseski, on prioriteediks toota tarbijatele tervislikke toiduaineid, kaitsta loomade heaolu ja pidada silmas keskkonda. Kalakasvatajad sõltuvad puhtast veest ja hügieenilistest elutingimustest. Paljudel juhtudel leiavad kalad või karbid vajalikke toitaineid keskkonnast, kuid vajaduse korral annavad kalakasvatajad neile täiendavat sööta, et tagada neile tasakaalustatud ja tervislik toitumine. Kõik see toimub järgides rangeid Euroopa keskkonna- ja tarbijakaitse nõudeid, et ELis kasvatatud kala oleks jätkusuutlik, värske, ohutu, kohapeal kasvatatud ja kergesti jälgitav.