LAHUTAMATUD
Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Vahemeri on ohus

Vahemere kalavarud on vähenemas. Mõned kalavarud on ammendumise äärel. Kokku on 93% hinnatud kalavarudest üle püütud. Vähenevatest varudest on teada andnud nii kalurid, kes saavad järjest vähem saaki, kui ka teadlased, kes on olukorda aastate jooksul jälginud.

Hinnanguliselt elab Vahemeres 10 000 – 12 000 kalaliiki. Kuid see erakordne bioloogiline mitmekesisus on suures ohus, mida põhjustavad reostus ja kliimamuutus, kuid eelkõige ülepüük. Kui viivitatakse edasi kooskõlastatud tegevusega, võib see tekitada pöördumatut kahju ja ammendada põhivarud, mis on kalapüügisektori jaoks hädavajalikud.

Tegutseda tuleb kohe

Kuna tegemist on jagatud ressursiga, mõjutab see kaotus kõiki, kuid kõige suuremat negatiivset mõju avaldaks see kaluritele ja eriti just väikestele kalandusettevõtetele. Kaduma läheks kogu nende elatusvahend, rääkimata iidsest eluviisist. Seetõttu peab eesmärgiks olema pidev kasumlikkus koos jätkusuutlikkusega, et suunata kalatööstus uuesti õigele teele.

Mida praegu tehakse?

2003. aastal allkirjastasid Vahemere piirkonna riigid Veneetsias deklaratsiooni, mis pani aluse teadusuuringute ja haavatavate piirkondade kaitse suurendamisele ning püügikoormuse piiramisele. ELi liikmesriigid vähendasid oma laevastikke, et aidata kaasa jätkusuutliku kalapüügi tagamisele. Asjakohased õigusaktid hõlmavad riiklike ja rahvusvaheliste kalandusettevõtete halduskavasid, püügikoormuse piiranguid ning keskkonnakaitse nõudeid. Tihe mitmepoolne koostöö julgustab kõiki Vahemere-äärseid riike samade reeglite järgi mängima.

Kogemus näitab, et saame olla edukad, kuid ainult siis, kui tegeleme raskustega ühiselt. Hariliku tuuni varude tähelepanuväärne taastumine Vahemeres on sellest hea näide. Kooskõlastatud tegevus selle kalavaru paremaks haldamiseks tõi kaasa konkreetsed tulemused ja esimest korda paljude aastate jooksul hakkavad kvoodid tõusma.

Kuid teha on veel palju. Seetõttu algatab volinik Vella lisaks olemasolevate meetmete paremale juurutamisele ja reguleerimisele kalavarude suurendamiseks Vahemere strateegia.

Selle strateegia põhielement on teadlikkuse suurendamine kõnealuse probleemi pakilisuse ja mõõtmete kohta, kuid tähtis on ka see, et kõik, kaasa arvatud Vahemere-äärsed riigid lõuna ning ida pool, hakkaksid kohe ja otsusekindlalt tegutsema. Hiljutised kohtumised on kinnitanud, et poliitiliselt ollakse tegutsemiseks valmis. Kõigi Vahemere-äärsete riikide ministrite kohtumine 27. aprillil andis kõikehõlmava käsitlusviisi väljatöötamisele uut hoogu.

Kuidas saate aidata?

Rohujuure tasandil saavad oma panuse anda väikesed kalandusettevõtted ja rannikualade kogukonnad ning rohkemal määral ka riiklikud ametiasutused, poliitikakujundajad, peamised sidusrühmad, suured tööstuslikud laevastikud, vabaühendused ja teadlased. Riiklikud, ELi ja mitmepoolsed strateegiad peavad kõnelema ühel häälel, et seada lühikese, keskmise ja pika tähtajaga eesmärgid.

Sõnum on selge: igaüks peab enda peale võtma osa vastutusest. Oma panuse peavad andma kõik, kaasa arvatud tarbijad, et tõeliselt ja kestvalt taaselustada elujõulised ning tulutoovad kalandusettevõtted ja peale olemasolevate töökohtade tagamise luua ka uusi töökohti.

MEDFISH4EVER – Meie pärand, meie tulevik

Võtke osa selle kaitsmisest!