LAHUTAMATUD
Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala

About

About

Me oleme LAHUTAMATUD

Meie, eurooplased, oleme sajandeid armastanud oma kala.

Kala on meie toit ning see hoiab meid hea tervise juures.

See annab meile tööd.

See toob meile jõukust.

Merest kala püüdes peame olema kindlad, et vette jääb veel piisavalt, et säilitada ökosüsteemi hea seisund ning et ka tulevikus oleks võimalik kala püüda.

Euroopa Liit on kalavarude majandamisel ja vesiviljeluse nõuete kehtestamisel maailmas esirinnas. Viimase aastakümne jooksul on meie poliitika kandnud vilja Kirde-Atlandil, kus järjest suurema hulga kalavarude puhul rakendatakse säästvat püüki. Kuid selleks, et asjaomane edu hõlmaks kogu Euroopat, on vaja teha rohkem tööd.

2013. aastal kiitsid Euroopa Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa Parlament heaks uue ühise kalanduspoliitika, eesmärgiga edendada Euroopa kalandus- ja vesiviljelussektoreid ning muuta need keskkonnaalaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt säästvamaks.

Maailma suurima kalatoodete sissevedajana peame olema oma vetest väljaspool teistele jätkuvalt eeskujuks. 

Meil kõigil on säästva arengu puhul täita oma ülesanne.

Muutused kala tarbimisel on kalapüügi säästvamaks muutmisel üliolulised. Tarbijate ning turul tegutsejatena peame olema teadlikud, et sellel, milliseid mereande me millal ja kuidas sööme, ostame ja müüme, on sellele hinnalisele toiduallikale väga suur mõju.

Sellelt veebisaidilt leiate abi selliste mereandide valimiseks, mille varud on suured, mida püütakse vastutustundlikult ning toodetakse säästvalt. Leiate siit järgmist:

Meie kõigi võimuses on asju muuta. Isegi väike samm selleks, et süüa, osta, või müüa säästvalt püütud mereande, aitab kindlustada meie lastele ja tulevastele põlvkondadele selle, et neil jätkub samasugune armastus kala vastu, nagu meil.