ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

MEDFISH4EVER - Call to Action - EL

MEDFISH4EVER - Call to Action - EL

Η #MedFish4ever αποτελεί κοινή και κύρια προτεραιότητα. Η συμβολή σας είναι απαραίτητη, είτε εργάζεστε στον δημόσιο, μη κυβερνητικό ή ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία προβάλλονται δράσεις που απεικονίζουν τη δική σας διοικητική δέσμευση. Η δική σας συμβολή θα χρησιμεύσει ως μοναδικό εργαλείο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων πρωτοβουλιών˙ γι’ αυτό δηλώστε συμμετοχή και στείλτε μας τη δική σας.

Διάγραμμα δράσεων

Η MedFish4Ever αποτελεί μια κοινή και μακροπρόθεσμη πορεία προς τη βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο, για ευημερούσες κοινότητες και οικοσυστήματα.

Αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι απαραίτητοι και συμπληρωματικοί. Προκειμένου να αποδείξουμε τη στήριξή σας και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή άλλων ατόμων, θα θέλαμε να προωθήσουμε όλες τις δράσεις που έχουν αναληφθεί.

Για λόγους επιτάχυνσης των αποτελεσμάτων και της ευθυγράμμισης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο περιγράφοντας τις ενέργειές σας και να το στείλετε στη διεύθυνση info@medfish4ever.com

Μαρτυρίες και υποστηρικτές

1. Δημόσιες αρχές και οργανισμοί 

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, γενικός γραμματέας Αλιείας της Ισπανίας
Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος - Αλιεία, Ισπανία

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, γενικός γραμματέας Αλιείας του Μαρόκου
Υπουργείο Γεωργίας και Θαλάσσιας Αλιείας, Μαρόκο

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Gesine Meissner, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές
Διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές (Searica)

2. Βιομηχανία και αγορές

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, διευθυντής των αλιέων ήπιων επιπτώσεων στην Ευρώπη για τη Μεσόγειο
Αλιείς ήπιων επιπτώσεων στην Ευρώπη (LIFE)

3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, γενικός διευθυντής του WWF International
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, ανώτατος αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της OCEANA στην Ευρώπη
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Επιστασίας των Θαλασσών
Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών (MSC)