ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER
Η κληρονομιά μας, το μέλλον μας
medfish4ever_el

Η Μεσόγειος σε κίνδυνο

Τα αποθέματα ιχθύων της Μεσογείου συρρικνώνονται. Ορισμένα βρίσκονται στα πρόθυρα της εξάντλησης. Συνολικά, το 93% των αποθεμάτων ιχθύων που αξιολογήθηκαν υφίσταται υπερεκμετάλλευση. Η μείωση των αποθεμάτων έχει επισημανθεί τόσο από τους αλιείς που αλιεύουν όλο και λιγότερα ψάρια, όσο και από τους επιστήμονες που παρακολουθούν την κατάσταση επί σειρά ετών.

Υπολογίζεται ότι 10 000 έως 12 000 θαλάσσια είδη διαβιούν στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ωστόσο, αυτή η εξαιρετική βιοποικιλότητα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, απειλούμενη από τη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως την υπεραλίευση. Η περαιτέρω καθυστέρηση συντονισμένης δράσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες βλάβες, καθώς και σε κατάρρευση των βασικών αποθεμάτων που είναι απαραίτητα για τον τομέα της αλιείας.

Η ανάγκη για άμεση δράση

Η απώλεια αυτού του κοινού πόρου θα γινόταν αισθητή από όλους, αλλά το πλήγμα για τους αλιείς και ιδίως την αλιεία μικρής κλίμακας θα ήταν εξοντωτικό. Θα χάνονταν, έτσι, τα βιοποριστικά μέσα τους, καθώς επίσης και ο παραδοσιακός τρόπος ζωής τους. Ο στόχος πρέπει να είναι η συμπόρευση της συνεχούς αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, προκειμένου να ανακάμψει ο τομέας της αλιείας.

Τι ενέργειες γίνονται;

Το 2003, οι χώρες της Μεσογείου υπέγραψαν δήλωση στη Βενετία, η οποία έθεσε τα θεμέλια για τη βελτίωση της επιστημονικής έρευνας, την προστασία των ευάλωτων περιοχών και τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μείωσαν τους στόλους τους σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας. Η νομοθεσία μας περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή σχέδια διαχείρισης της αλιείας, περιορισμούς των αλιευμάτων και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η εντατική πολυμερής συνεργασία ενθαρρύνει όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες.

Από την πείρα φαίνεται ότι μπορούμε να επιτύχουμε – όταν αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις συλλογικά. Η εντυπωσιακή αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στη Μεσόγειο αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Η συντονισμένη δράση για την καλύτερη διαχείριση αυτού του είδους αλιείας οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και για πρώτη φορά μετά από χρόνια παρατηρείται αύξηση των ποσοστώσεων.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα. Για τον λόγο αυτό, πέρα από την ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή και ρύθμιση των υφιστάμενων μέτρων, ο Επίτροπος Vella δρομολογεί μια μεσογειακή στρατηγική για τη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων ιχθύων.

Ένα νευραλγικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα και τις διαστάσεις του εν λόγω προβλήματος, αλλά και η κινητοποίηση άμεσης και αποφασιστικής δράσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Οι πρόσφατες σύνοδοι επιβεβαιώνουν την πολιτική βούληση για δράση. Η υπουργική σύνοδος στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες της Μεσογείου, στις 27 Απριλίου θα προωθήσει την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις;

Σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να ληφθεί δράση από τους αλιείς μικρής κλίμακας και τις παράκτιες κοινότητες, καθώς επίσης και από τις εθνικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους κύριους ενδιαφερομένους, τους μεγάλους βιομηχανικούς στόλους, τις ΜΚΟ και τους επιστήμονες. Η πολιτική σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε πολυμερές επίπεδο πρέπει να εκφράζεται ομόφωνα για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Η συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική και μόνιμη αλλαγή με σκοπό την αναβίωση ενός υγιούς και επικερδούς αλιευτικού κλάδου, ο οποίος όχι μόνο θα διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά θα στοχεύει και στη δημιουργία νέων.

MEDFISH4EVER - Η κληρονομιά μας, το μέλλον μας

Προστάτεψέ το κι εσύ με τη σειρά σου.

 1. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Τα αποθέματα ιχθύων της Μεσογείου έχουν μειωθεί δραματικά. Πάνω από το 90% των αποθεμάτων ιχθύων που αξιολογήθηκαν υφίσταται υπερεκμετάλλευση, ορισμένα εκ των οποίων στα πρόθυρα της εξάντλησης. Για πολλά από τα αποθέματα, δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι τώρα η λήψη επαρκών στοιχείων: το 50% των αλιευμάτων δεν έχει καταχωριστεί νομίμως[i] και το 80% των εκφορτώσεων προέρχεται από αποθέματα για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία[ii]. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σταθερή ροή χαμένων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων σε συνδυασμό με έντονο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αφήνοντας την κοινωνία να υποστεί το κόστος της κακής διαχείρισης. Το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό για παραδοσιακά σκάφη που αντιπροσωπεύουν το 83% του μεσογειακού στόλου.

Η συνεχής μη βιώσιμη αλιεία των κοινών πόρων θα προκαλέσει την ευρεία κατάρρευση των αλιευτικών αποθεμάτων, μαζί με τους αλιείς και τις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτούς, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, και τις πολιτιστικές παραδόσεις. Οι προσπάθειες, όπως ελάχιστα μεγέθη και συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για τα ψάρια, τεχνικοί κανονισμοί για τα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό της προσπάθειας και ικανότητας, υπήρξαν σημαντικές, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να παράγουν επαρκή αποτελέσματα.

Αυτή η κρίσιμη κατάσταση μαρτυρείται σε όλο το φάσμα των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, των βιομηχανικών ηγετών, των επιστημόνων και των περιβαλλοντολόγων και επηρεάζει το σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου. Οι κανονισμοί έχουν εγκριθεί, αλλά δεν εφαρμόζονται επαρκώς, ή η εφαρμογή έχει καθυστερήσει και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη απτά. Απαιτούνται επείγουσες και τολμηρές ενέργειες για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

 1. Ποιες λύσεις προτείνονται;

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε επαρκώς την κατάσταση, καθώς και την κοινή και επιμέρους ευθύνη μας, σε όλα τα επίπεδα.

Το δεύτερο βήμα είναι να εξασφαλίσουμε ισχυρή πολιτική ηγεσία που θα κινητοποιήσει τις επείγουσες δράσεις που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση ενός βιώσιμου τομέα της αλιείας. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να υλοποιηθεί με μια ισχυρή πολιτική υπουργική δήλωση έως το 2017 και να διασφαλίσει αποτελεσματικές και συντονισμένες πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες της Μεσογείου, στην ICCAT[1] και στη ΓΕΑΜ[2].

Τρίτον, χρειαζόμαστε την εμπλοκή και την ισχυρή δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών - από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων έως τους αλιείς, τους επιστήμονες, τις ΜΚΟ, τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα - να συμβάλει με ολοκληρωμένες λύσεις προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

 1. Τι θα συμβεί αν δεν αναλάβουμε δράση; Και στην αντίθετη περίπτωση;

Εάν τα αποθέματα εξαντληθούν σε σημείο μη επιστροφής, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες: απρόβλεπτες αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα, εκτεταμένη οικονομική καταστροφή για εξαρτώμενες από την αλιεία κοινότητες και βαθιά κοινωνική δυσφορία. Ενώ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία, το οικονομικό κόστος και οι κοινωνικές επιπτώσεις της δράσης των παραγόντων θα είναι πολύ κατώτερων διαστάσεων σε σχέση με αυτές που προβλέπονται, αν παραλείψουμε να ενεργήσουμε τώρα. 

Η επιστήμη μας λέει ότι το δυναμικό για την ανάκαμψη εξακολουθεί να παραμένει ισχυρό, όπως στην περίπτωση του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πληθυσμοί των ψαριών θα αναβιώσουν το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα έχει εκτενή οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων και πιο προβλέψιμων αποδόσεων, της μεγαλύτερης κερδοφορίας, της εργασίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, της βελτίωσης της περιβαλλοντικής κατάστασης και των υπηρεσιών. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καθολική και βιώσιμη ευημερία.

Αν οι πολιτικοί και βιομηχανικοί φορείς δεν καταφέρουν να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητα των κοινών θαλάσσιων βιολογικών πόρων, κατά παράβαση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της σύμβασης της Βαρκελώνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγκαστεί να υιοθετήσει δραστικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως κλείσιμο και οικονομικές κυρώσεις (Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013). Για ορισμένα αποθέματα, μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά.

 1. Πού στοχεύουμε;

Ο πιο άμεσος στόχος πρέπει να είναι να αποφευχθεί η κατάρρευση των κρίσιμων αποθεμάτων ψαριών, όπως ο μπακαλιάρος ή ο ξιφίας, υιοθετώντας μια κοινωνικοοικονομική προσέγγιση που βασίζεται στην περιβαλλοντική επιστήμη και τη διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Μεσοπρόθεσμα, ο στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν παντοτινή κερδοφόρα και βιώσιμη αλιεία σε μια υγιή Μεσόγειο.

Οι βασικές απαραίτητες βελτιώσεις (από περιφερειακό σε εθνικό επίπεδο) πρέπει να ξεκινούν με τη διάγνωση θεμάτων υψηλής προτεραιότητας, που ακολουθείται από την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων δράσης, με αξιόπιστα εργαλεία και δεσμευτικές προθεσμίες.

Παρόλο που πρέπει να καθοριστούν ακριβή μέτρα, η τυπολογία τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι σαφή:

 1. Καλύτερη αξιολόγηση των αποθεμάτων: συλλογή δεδομένων, διαθεσιμότητα και ανάλυση
 2. Καλύτερη επιβολή, έλεγχος και επιτήρηση
 3. Περιφερειοποίηση και από κοινού διακυβέρνηση
 4. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 5. Πολυετή σχέδια διαχείρισης με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος
 6. Περισσότερη καινοτομία και καλύτερη τεχνολογία, περισσότερη επιλεκτικότητα και καθόλου απορρίψεις
 7. Βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών χωρών (εντός και εκτός ΕΕ), ιδιαίτερα στον έλεγχο και την επιβολή, καθώς και την επιστημονική έρευνα.

 

 1. Ποιος πρέπει να ηγηθεί της διαδικασίας;

Η σοβαρότητα και ο επείγων χαρακτήρας του θέματος απαιτεί αποφασιστική πολιτική ηγεσία στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις χώρες που αλιεύουν στη Μεσόγειο. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οκτώ κράτη μέλη που έχουν ακτές στη Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος), τα οποία υποστηρίζονται από την ΕΕ και το MEDAC[3], πρέπει να δώσουν το παράδειγμα, ιδίως στις περιοχές εκείνες που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα εν λόγω κράτη.

Οι δύο περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, η ΓΕΑΜ και η ICCAT πρέπει να συντονίσουν τις κοινές προσπάθειες και να εξασφαλίσουν διεθνή συντονισμό και ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλη τη λεκάνη.

Οι βιομηχανικές ενώσεις, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ πρέπει, επίσης να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, εμπλέκοντας και προετοιμάζοντας όλους τους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, ερασιτεχνών αλιέων και άλλων θαλάσσιων χρηστών), ώστε να επαναφέρουν την αλιεία στη Μεσόγειο στην πορεία της βιωσιμότητας.

 1. Υπάρχουν άλλα σχετικά ζητήματα;

Η υπεραλίευση, η κακή διαχείριση και τα κενά στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, που ισχύουν σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είναι αποδεδειγμένα οι κύριες αιτίες της τρέχουσας κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου και του σχετικού οικονομικού προβλήματος.

Ωστόσο, η ρύπανση, η ναυσιπλοΐα και άλλες πηγές περιβαλλοντικού στρες, όπως η αλλαγή του κλίματος και των χωροκατακτητικών ειδών, έχουν επίσης άμεσο αντίκτυπο στην αφθονία και την ανθεκτικότητα των πληθυσμών των ψαριών, και πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα.

Άλλα συμπληρωματικά μέτρα για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης (π.χ. μεγαλύτερη διαφάνεια και προστατευόμενες περιοχές) και μηχανισμοί της αγοράς (π.χ. ιχνηλασιμότητα και ελάχιστα μεγέθη) αποτελούν, επίσης, απαραίτητες πτυχές.

Τέλος, οι εξαρτώμενες από την αλιεία κοινότητες έχουν ανάγκη από καινοτόμες και διαφοροποιημένες στρατηγικές για τη διαχείριση της αλιείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό την προστασία όχι μόνο των ψαριών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά της χιλιετούς πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με αυτά. Προγράμματα όπως το pescatourism (αλιευτικός τουρισμός), οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και άλλες εγκάρσιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη στεφθεί με επιτυχία.

 1. Τι κάνει η ΕΕ;

Η ΕΕ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της αλιείας στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ καλεί να αξιοποιηθούν όλα τα αποθέματα της ΕΕ σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2020 και όλα τα σκάφη της ΕΕ να συμμορφωθούν με την ΚΑΠ, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία αλιεύουν.

Μετά την ενθαρρυντική επιτυχία στον βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπου αυξάνεται η αφθονία των ψαριών και τα βιομηχανικά κέρδη, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να θέσει τέλος στην υπεραλίευση στη Μεσόγειο, συγκεντρώνοντας τους φορείς σε όλα τα επίπεδα και στηρίζοντας την προσαρμογή με προσβάσιμα ταμεία όπως το ΕΤΘΑ[4] και το μηχανισμόTAIEX[5] της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Τα εν λόγω ταμεία είναι διαθέσιμα για άμεσα μέτρα, καθώς και για συμπληρωματικές δράσεις, όπως κοινωνικοοικονομικά προγράμματα, έρευνα, συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων.

 1. Πώς μπορώ να βοηθήσω;

Είμαστε όλοι εν μέρει υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή, και ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να συμβάλουμε ανάλογα με τις ικανότητές μας στην αντιμετώπισή της.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων: Είναι υψίστης σημασίας να κατανοήσουμε τι διακυβεύεται και να κινητοποιήσουμε τους κατάλληλους πόρους και την ηγεσία προκειμένου να βρεθούν επειγόντως λύσεις.

 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ: αναγνωρίζουν τα είδη και τις περιοχές με προτεραιότητα, καθορίζουν τα ακριβή μέτρα για την επίτευξη των στόχων (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων διαχείρισης τους) και εγγυώνται την τήρησή τους.
 • Η ΓΕΑΜ, η ICCAT, το MEDAC, η ΕΥΕΑ[6] και άλλοι σημαίνοντες ενδιαφερόμενοι φορείς, διεθνή φόρα (π.χ. ο FAO[7], η ΕγΜ[8]) και χρηματοδοτικοί οργανισμοί (π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα): βοηθούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και δράσεων, συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο και δεσμεύονται για την επίτευξη κοινών στόχων ως προς την εφαρμογή και τη συμμόρφωση.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ: καθορίζουν την πολιτική και έναν χάρτη πορείας για τη σταδιακή επίτευξη του διττού στόχου της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των στόλων.
 • Τρίτες χώρες: συνεργάζονται με τις ΠΟΔΑ[9] (την την ICCAT και τη ΓΕΑΜ) και προσαρμόζουν τη δομή και το μέγεθος των στόλων τους στους διαθέσιμους πόρους.

Ενδιαφερόμενοι του βιομηχανικού τομέα: Όσον αφορά την εκπροσώπηση των αλιέων που εμπλέκονται άμεσα στην εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων, καθώς και με λεπτομερή γνώση της πραγματικής κατάστασης, οργανώσεις όπως η Europêche ή η LIFE[10] διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, προωθώντας τη συνδιαχείριση και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων στον καθορισμό λύσεων.

 • Υφιστάμενες ιστορίες συνεταιριστικής επιτυχίας, όπως το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου του Ατλαντικού, μπορούν να εμπνεύσουν περαιτέρω κοινές δράσεις.
 • Οι ορθές πρακτικές, που διατίθενται από άλλες περιοχές και έργα, μπορούν επίσης να βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος για κερδοφόρα και βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο.
 • Η εμπλοκή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και η κοινωνία των πολιτών, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη σε απαραίτητες προσαρμογές. Οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές θα πρέπει να προωθούν βιώσιμα προϊόντα και να απορρίπτουν εκείνα που δεν έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τους κανόνες.
 • Οι διεθνείς συναντήσεις, όπως αυτή της ΓΕΑΜ (στις 30 Μαΐου 2016) και της ICCAT (Νοέμβριος 2016), μπορούν να χρησιμεύσουν στην ευθυγράμμιση της συμβολής όλων.

 

Επιστήμονες και αρχές επιβολής του νόμου: Οι οργανισμοί έρευνας, εποπτείας και ελέγχου αποτελούν, επίσης θεμελιώδεις παράγοντες που επιτρέπουν να τεθεί η διαχείριση σε μια βάση βελτιωμένης γνώσης και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν:

 • να αυξήσουν τον αριθμό των αποθεμάτων που αξιολογούνται, να καταφεύγουν σε τεχνικές αξιολόγησης των ελλιπών δεδομένων, όταν είναι απαραίτητο,
 • να εργαστούν από κοινού για την αύξηση της χωρικής και χρονικής κάλυψης των επιστημονικών ερευνών,
 • να αναπτύξουν συνεταιριστικές στρατηγικές σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, μεταξύ των μεσογειακών χωρών (εντός και εκτός ΕΕ),
 • να βοηθήσουν τους υπεύθυνους να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να σχεδιάσουν από κοινού καινοτόμες τεχνικές για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και την αποτελεσματική προστασία των ευπαθών ειδών και οικοτόπων.

ΜΚΟ και ενώσεις πολιτών: Συμβάλλουν στην αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπροσώπηση των κοινοτήτων, μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και την από κοινού διαχείριση. Ως ο τελευταίος, αλλά μεγαλύτερος κρίκος της αλυσίδας, οι πολίτες και οι καταναλωτές των παράκτιων περιοχών γενικότερα πρέπει να συμμετέχουν, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι επιλογές της αγοράς στηρίζουν τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα, συμβάλλοντας στην κοινωνική καινοτομία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία.

 • Ελέγξτε τις ετικέτες: Κανονισμός της ΕΕ διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση και την ανιχνευσιμότητα, γεγονός το οποίο με τη σειρά του βοηθά στη στήριξη των κανόνων της κοινής αγοράς και των προτύπων για τα προϊόντα της αγοράς που προέρχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.
 • Προώθηση υγιών και υπεύθυνων πρακτικών των καταναλωτών.
 • Οι εκπαιδευτικές εκστρατείες, καθώς και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων βάσει της επιστήμης, των επιδόσεων του τομέα, της περιβαλλοντικής λογιστικής και της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στη συνολική επιτυχία.

[1] Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού

[2] Γενική Επιτροπή Αλιείας της Μεσογείου

[3] Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο

[4] Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

[5] Τεχνική Βοήθεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών

[6] Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

[7] Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας

[8] Ένωση για τη Μεσόγειο

[9] Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας

[10] Αλιείς ήπιων επιπτώσεων στην Ευρώπη

Κάντε κλικ σε κάθε είδος για να μάθετε την κατάσταση κάθε αποθέματος.

Η #MedFish4ever αποτελεί κοινή και κύρια προτεραιότητα. Η συμβολή σας είναι απαραίτητη, είτε εργάζεστε στον δημόσιο, μη κυβερνητικό ή ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία προβάλλονται δράσεις που απεικονίζουν τη δική σας διοικητική δέσμευση. Η δική σας συμβολή θα χρησιμεύσει ως μοναδικό εργαλείο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων πρωτοβουλιών˙ γι’ αυτό δηλώστε συμμετοχή και στείλτε μας τη δική σας.

Διάγραμμα δράσεων

Η MedFish4Ever αποτελεί μια κοινή και μακροπρόθεσμη πορεία προς τη βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο, για ευημερούσες κοινότητες και οικοσυστήματα.

Αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι απαραίτητοι και συμπληρωματικοί. Προκειμένου να αποδείξουμε τη στήριξή σας και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή άλλων ατόμων, θα θέλαμε να προωθήσουμε όλες τις δράσεις που έχουν αναληφθεί.

Για λόγους επιτάχυνσης των αποτελεσμάτων και της ευθυγράμμισης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο περιγράφοντας τις ενέργειές σας και να το στείλετε στη διεύθυνση info@medfish4ever.com

Μαρτυρίες και υποστηρικτές

1. Δημόσιες αρχές και οργανισμοί 

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, γενικός γραμματέας Αλιείας της Ισπανίας
Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος - Αλιεία, Ισπανία

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, γενικός γραμματέας Αλιείας του Μαρόκου
Υπουργείο Γεωργίας και Θαλάσσιας Αλιείας, Μαρόκο

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Gesine Meissner, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές
Διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές (Searica)

2. Βιομηχανία και αγορές

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, διευθυντής των αλιέων ήπιων επιπτώσεων στην Ευρώπη για τη Μεσόγειο
Αλιείς ήπιων επιπτώσεων στην Ευρώπη (LIFE)

3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, γενικός διευθυντής του WWF International
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, ανώτατος αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της OCEANA στην Ευρώπη
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Επιστασίας των Θαλασσών
Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών (MSC)

Γνωρίζουμε ότι η υγεία της Μεσογείου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι δεν έχουν χαθεί όλα. Η επιστημονική έρευνα και οι ιστορίες επιτυχίας όπως αυτή του τόνου δείχνουν ότι η υγεία των αποθεμάτων που έχουν υποστεί υπερεκμετάλλευση μπορεί να βελτιωθεί.

Με την αφοσίωση, τη συντονισμένη δράση, μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση. Στην πραγματικότητα, όλοι στη Μεσόγειο, οι αλιείς και οι αλιευτικές κοινότητες, οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι επιστήμονες έχουν επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής των μέτρων και των πρωτοβουλιών για να βοηθήσουν την αποκατάσταση των αποθεμάτων.

Η σελίδα αυτή επιδιώκει να φέρει σε επαφή διαφορετικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Σας καλούμε να είσαστε μέρος της. Σας καλούμε να εμπνευστείτε από τις δράσεις των άλλων. Σας καλούμε να βοηθήσετε στην αποκατάσταση της Μεσογείου.

Δείτε τους τρόπους στο 'Κάλεσμα για δράση' τμήμα της ιστοσελίδας μας.

Όνομα: : Costa Edutainment S.p.A: FISH SCALE - Πληροφορίες για τα τρόφιμα και διαφύλαξη των οικοτόπων - μια βιώσιμη καταναλωτική προσέγγιση σε επίπεδο τοπικού περιβάλλοντος
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Αλιεία
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3880

Ο κύριος στόχος του προγράμματος FISH SCALE είναι να ενισχυθεί η χρήση των ειδών ψαριών που είναι ιδιαίτερα καλά για τη διατροφή, αλλά ελάχιστα γνωστά και αποτελούν αντικείμενο υποεκμετάλλευσης («βιώσιμα», «κακής κατάστασης ψάρια»). Η χρήση αυτών των ψαριών αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον προϋπολογισμό των καταναλωτών - επειδή τα «βιώσιμα» ψάρια είναι γενικά φθηνότερα - και στην οικολογία των ψαριών, διότι η χρήση ψαριών που αποτελούν αντικείμενο υποεκμετάλλευσης μπορεί να ανακουφίσει τα είδη που υφίστανται περισσότερη εκμετάλλευση. Επιπλέον, θα μετριάσει την ποσότητα των βρώσιμων ψαριών που απορρίπτονται ως απόβλητα - και τη συνακόλουθη επεξεργασία τους. Το πρόγραμμα συνέβαλε έμμεσα στους στόχους διατήρησης με την επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα: περισσότεροι από 100 «πάροχοι ψαριών», όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιχθυοπωλεία και σημεία διανομής έχουν συμπεριλάβει τα είδη στόχους βιώσιμων ψαριών στην προσφορά/προμήθεια• περίπου 2 000 άτομα συμμετείχαν άμεσα στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων• η ευαισθητοποίηση για τα θέματα του προγράμματος αυξήθηκε κατά περίπου 27%, μέσω της συμμετοχής σε 99 εκδηλώσεις και μια δυναμική εκστρατεία διάδοσης και προβολής στα μέσα ενημέρωσης• αυξήθηκε και η πώληση των ειδών στόχων. Το πρόγραμμα προκάλεσε ένα ευεργετικό «φαινόμενο του ντόμινο», από αλιείς σε διανομείς σε τελικούς καταναλωτές, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των πρωτοβουλιών σχετικά με τα «βιώσιμα ψάρια» εκτός του πλαισίου του προγράμματος.

Από κοινωνικοοικονομική άποψη, το πρόγραμμα επιτρέπει την αγορά καλών ψαριών σε φθηνότερες τιμές, καθώς και την πώληση ευρύτερου φάσματος ειδών ψαριών, ενώ οι πάροχοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά στην υπερεκμετάλλευση των ψαριών. Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν να προωθούν τους στόχους του προγράμματος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και διάδοσης, και τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και οι πάροχοι ψαριών είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να παρέχουν «βιώσιμα ψάρια» στο μέλλον, ως εκ τούτου θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προγράμματος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Όνομα: Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
Χώρα: Μαρόκο
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: agir-env.org

Η ένωση «Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)» [ένωση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων] εργάζεται για την ανάπτυξη βιώσιμων και ισόρροπων παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο. Υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού σύμφωνα με μια οικοσυστημική προσέγγιση, προς όφελος περίπου 3 000 αλιέων μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο στις ακτές του Μαρόκου. Οι αλιείς είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται από την παράνομη αλιεία με τράτες και την αλιεία με δυναμίτη. Η δημιουργία μιας επιτροπής παρακολούθησης τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καταπολέμηση αυτών των απειλών.

Η AGIR πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: τη σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και τα απειλούμενα είδη, καθώς και την αποκατάσταση των οικοτόπων και των θαλάσσιων ζωνών, την κατάρτιση και τη συμμετοχή των αλιέων μικρής κλίμακας σε συνεταιρισμούς αλιέων κατά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των πόρων για τις θαλάσσιες περιοχές, την ίδρυση ενός άτυπου δικτύου καθιερωμένων συνεταιρισμών αλιέων μικρής κλίμακας στις ΘΠΠ της Μεσογείου, την υποστήριξη προσοδοφόρων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων μικρής κλίμακας στην παράκτια περιοχή Al Hoceima.

Όνομα: Association de la Pêche Artisanale et Environnement (Ένωση για την αλιεία μικρής κλίμακας και το περιβάλλον)
Χώρα: Αλγερία
Τύπος δράσης: Αλιεία

Σκοπός αυτού του δικτύου είναι η διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και η δημιουργία λύσεων για βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία. Στην ένωση συμμετέχουν τοπικοί αλιείς για την καθιέρωση και διατήρηση μιας προστατευόμενης περιοχής ανοικτά των ακτών της Αλγερίας στη Μεσόγειο Θάλασσα όπου εφαρμόζονται αυστηρές ποσοστώσεις, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της ΕΕ και δίνοντας προτεραιότητα πρόσβασης στους αλιείς οι οποίοι υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές.

Όνομα: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine: TARTALIFE - Μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών στην εμπορική αλιεία
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4548

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δεκαπέντε ιταλικές περιφέρειες της Μεσογείου, και στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών μειώνοντας τα αποτελούμενα από χελώνες παρεμπίπτοντα αλιεύματα (που προκαλούνται από τη χρήση παραγαδιών ανοικτής θαλάσσης, τρατών βυθού και σταθερών διχτυών) μέσω: της ενθάρρυνσης της χρήσης κυκλικών αγκίστρων και συσκευών TED (Turtle excluder devices) (ειδικές συσκευές που επιτρέπουν στις θαλάσσιες χελώνες που πιάνονται στα δίχτυα των ψαράδων να διαφύγουν)• και μέσω της δοκιμής μιας νέας συσκευής υπερήχων απώθησης χελωνών και ενός νέου τύπου απλαδιών.  Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στη μείωση της θνησιμότητας χελωνών μετά την αλίευση μέσω της εκπαίδευσης και της αύξησης της ευαισθητοποίησης των αλιέων, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των κέντρων διάσωσης / πρώτων βοηθειών για τις θαλάσσιες χελώνες.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα * κάντε κλικ εδώ για περισσότερα

Όνομα: Consiglio Nazionale delle Ricerche: LIFE Τεχνικές «φάντασμα» για τη μείωση των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων άδηλης αλιείας και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές της βόρειας Αδριατικής
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Έλεγχος και επιβολή
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4778

Οι γενικοί στόχοι των τεχνικών «φάντασμα» του προγράμματος LIFE για τη μείωση των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων άδηλης αλιείας και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές της βόρειας Αδριατικής περιλαμβάνουν: την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για την αποκατάσταση και διατήρηση της οικολογικής κατάστασης των βραχωδών οικοτόπων που βρίσκονται στη βόρεια Αδριατική Θάλασσα• την αξιολόγηση των επιπτώσεων των απολεσθέντων, εγκαταλελειμμένων ή απορριφθέντων αλιευτικών εργαλείων (ALDFG) για τη βιοποικιλότητα στους βραχώδεις οικοτόπους κατά μήκος της ακτής της Περιφέρειας Veneto• και την εκτίμηση της οικονομικής αξίας των οφελών του οικοσυστήματος που προκύπτουν από την απομάκρυνση ή/και τη μείωση των ALDFG. Το έργο στοχεύει, επίσης: στη βελτίωση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος των βραχωδών οικοτόπων μέσω της απομάκρυνσης των ALDFG και της μεταφύτευσης της «πίνας», ενός μαλακίου αλμυρού νερού (Pinna nobilis) στη δοκιμή και απόδειξη της αποτελεσματικότητας των μεθόδων χαρτογράφησης, μείωσης και απενεργοποίησης απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και την πρόταση σχεδίου για τη διάθεση/ανακύκλωση των ανακτηθέντων διχτυών• στην εκπόνηση ενός αποτελεσματικού πρωτοκόλλου για τη διαχείριση των ALDFG στις παράκτιες περιοχές, στο οποίο θα αναλύονται οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαδικασίες και θα περιέχει μια πρόταση κανονισμού της ΕΕ.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα * κάντε κλικ εδώ για περισσότερα

Όνομα: Discardless: Περιπτωσιολογικές μελέτες στη δυτική Μεσόγειο
Χώρα: ΕΕ
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: http://www.discardless.eu/

Η περιπτωσιολογική μελέτη στη δυτική Μεσόγειο της Discardless επικεντρώνεται σε δύο περιοχές που παρουσιάζουν αντιθέσεις: στον Κόλπο του Λέοντα που εκτείνεται στη Γαλλία και την Ισπανία - στις ακτές της Καταλονίας και το αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων. Εστιάζει στον καθορισμό ευαίσθητων οικότοπων και αξιολογεί τον αντίκτυπο των πιθανών μελλοντικών χωροταξικών στρατηγικών. Η μελέτη συμβάλλει στην παρακολούθηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, καθώς και στην επανεξέταση και ανάλυση της επιλεκτικότητας της αλιείας, επωφελούμενη από προηγούμενα έργα που εκπονήθηκαν στην περιοχή. Οι στρατηγικές για την αποφυγή των απορρίψεων πρέπει να σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία με τον κλάδο της αλιείας και τα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χαρτών που θα δείχνουν τις ζώνες υψηλής πιθανότητας απόρριψης στον χώρο και τον χρόνο (δηλαδή, εποχικές διακυμάνσεις). Στη συνέχεια, θα προσδιορίζονται οι πιο κατάλληλες και συναινετικές προσεγγίσεις για την παροχή κινήτρων στην περιοχή. Τέλος, τα αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνονται στις στρατηγικές μετριασμού απορρίψεων (DMS) που προτείνονται στο πλαίσιο της περιπτωσιολογικής μελέτης και, ενδεχομένως, άλλων περιοχών της Μεσογείου και συστάσεων πολιτικής που παρέχονται σχετικά με την εφαρμογή μιας επιτυχημένης πολιτικής απορρίψεων.

Όνομα: Discardless: Περιπτωσιολογική μελέτη στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα
Χώρα: ΕΕ
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: http://www.discardless.eu/

Η περιπτωσιολογική μελέτη στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα της Discardless καλύπτει τη μεικτού τύπου αλιεία με βενθοπελαγικές μηχανότρατες στο ΒΔ Αιγαίο Πέλαγος, με στόχο πληθώρα ειδών. Τα ποσοστά απορρίψεων είναι υψηλά (>40%), όπως και η αλιευτική πίεση στα ιχθύδια. Υφίσταται, επίσης, διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας. Η προσέγγιση της DiscardLess βασίζεται στην υπάρχουσα γνώση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα που έχει μελετηθεί μέσω: i) της στενής συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους τοπικούς αλιείς για την ανάπτυξη βιοοικονομικών σεναρίων με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ii) της επανεξέτασης και εκτίμησης των υφιστάμενων λύσεων όσον αφορά την επιλεκτικότητα, και iii) της γνωστοποίησης βασικών οικοτόπων και περιοχών αλιείας με υψηλές συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων αλιευμάτων, σε συνεργασία με τους αλιείς και σε συνδυασμό με επιστημονικές πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των απορρίψεων.

Όνομα: Europêche (Ένωση Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της ΕΕ)
Χώρα: Βέλγιο
Τύπος δράσης: Διατήρηση
URL: http://europeche.chil.me

Η Europêche διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του κλάδου της αλιείας, ενημερώνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις ανησυχίες και τους στόχους των αλιέων της ΕΕ. Προωθεί την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα ιχθυαποθέµατα με μια εκ των κάτω προς τα άνω και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Europêche δίνει έμφαση στην εντυπωσιακή ανάκαμψη του ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο, του οποίου η ποσόστωση παρουσίαζε αύξηση κατά 20% κάθε χρόνο, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Η Europêche προτείνει τρόπους διαχείρισης και τεχνικά μέτρα και καλεί για τη δημιουργία μιας ad hoc ομάδας εργασίας, ώστε οι αλιείς να έχουν εκπροσώπηση στη χάραξη της αλιευτικής πολιτικής. 

Όνομα: FAO - Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Αλιεία

Οι αλιείς μικρής κλίμακας καλύπτουν την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Οι ίδιοι οι αλιείς πιέζουν για περισσότερη ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία, προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του κλάδου.

Όνομα: FAO - Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση

Η ένταξη αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου της γαλάζιας ανάπτυξης. Οι κανονισμοί για την αλιεία μικρής κλίμακας πρέπει να τεθούν σε διαπραγματευτική και εθελοντική βάση και θα πρέπει να συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βασίζονται σε προσέγγιση σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όνομα: Federparchi - Ευρώπη
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/fishmpablue/output

Η FishMPABlue ανέλυσε 31 προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες σε πέντε χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης προσέγγισης για την από κοινού διαχείριση αλιευμάτων μεταξύ προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και παράκτιων αλιέων, και την ανάπτυξη νέων εργαλείων διακυβέρνησης για την αλιεία μικρής κλίμακας μέσα και γύρω από τις προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες. Ανέπτυξε μια εργαλειοθήκη διακυβέρνησης της αλιείας που ταιριάζει με τους στόχους διατήρησης και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες.

Όνομα: Greenpeace
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Επικοινωνία
URL: http://pescadodetemporada.org/

Η Greenpeace Ισπανίας έχει αναπτύξει μια εφαρμογή έξυπνων τηλεφώνων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εποχιακά ψάρια, τις μέθοδος που χρησιμοποιήθηκαν για την αλίευσή τους και αν βρίσκονται σε κίνδυνο. Προτού αγοράσουν ψάρια, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν εάν αυτά έχουν αλιευθεί τοπικά, αν είναι η εποχή της αλιείας τους και αν έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο. Η εφαρμογή θα βοηθήσει τους καταναλωτές να ξεπεράσουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς σήμανσης των ψαριών. 

Όνομα: Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: http://www.ieo.es/en/home

Το Instituto Español de Oceanografía (ΙΕΟ) είναι ένας ισπανικός δημόσιος ερευνητικός οργανισμός με αντικείμενο την επιστημονική γνώση των ωκεανών και τη βιώσιμη χρήση των πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η έρευνα του ΟΙΕ καλύπτει όλες τις πτυχές της αξιολόγησης και παρακολούθησης των θαλάσσιων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή των δεδομένων και συμβουλών που είναι απαραίτητες για την ισπανική δημόσια διοίκηση, τους διεθνείς οργανισμούς και τον τομέα της αλιείας για τη διασφάλιση της βιώσιμης και ορθολογικής χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Για τον σκοπό αυτό, το ΙΕΟ διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα επιστημονικές έρευνες, προγράμματα δειγματοληψίας επί των αλιευτικών σκαφών και στις ιχθυαγορές, και οι επιστήμονες του IEO συμμετέχουν συνήθως στην αξιολόγηση των πελαγικών και βενθοπελαγικών ιχθυαποθεμάτων και την αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης, όπως οι ΘΠΠ, η χωροχρονική απαγόρευση, τα ελάχιστα μεγέθη, οι προδιαγραφές αλιευτικών εργαλείων, κ.λπ. Το IEO συμμετέχει σε διάφορα διεθνή και εθνικά προγράμματα για τον προσδιορισμό του ρόλου των ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον καθορισμό της κατάστασης των μεσογειακών πόρων και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του πληθυσμού, των πληροφοριών που απαιτούνται για την ενίσχυση της αξιολόγησης της καταλληλότητας διαφορετικών προσεγγίσεων διαχείρισης.

Όνομα: MEDASSET
Χώρα: Ελλάδα
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: www.medasset.org

Η καινοτόμος ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Healthy Seas: from waste to wear» (Healthy Seas: Νήμα Βγαλμένο από τη Θάλασσα) εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 2015 από το MEDASSET. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να καθαρίσει τις θάλασσες από τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα, που αποτελούν θανατηφόρες παγίδες για τις θαλάσσιες χελώνες και άλλα θαλάσσια είδη, καθώς και να τα μετατρέψει σε πρώτης ποιότητας ανακυκλωμένο νάιλον. Σε πρώτη φάση, η πρωτοβουλία «Healthy Seas» επικεντρώνεται στα αλιευτικά δίχτυα, αλλά πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα θαλάσσια απορρίμματα στο μέλλον. Η πρωτοβουλία «Healthy Seas» είναι μια κοινοπραξία μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων για την απορρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών. Τα δίχτυα που συλλέγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Healthy Seas» δεν αποτελούν αντικείμενο υγειονομικής ταφής ή καύσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Αντ’ αυτού, ανακυκλώνονται με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη. Η πρωτοβουλία «Healthy Seas» συγκεντρώνει πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και πρωτοβουλίες: δύτες, αλιείς, ναυτιλιακές εταιρείες, ΜΚΟ, και εταιρείες ανακύκλωσης και παραγωγής, δημιουργώντας νέα προϊόντα, όπως κάλτσες, μαγιό και χαλιά. Τα καθαρά αλιευτικά δίχτυα αποστέλλονται σε εργοστάσιο στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου προετοιμάζονται για το σύστημα αναγέννησης ECONYL®.

Όνομα: Mednetpesca
Χώρα: Παράκτιες περιοχές της Μεσογείου
Τύπος δράσης: Αλιεία
URL: http://www.mednetpesca.eu/en/

Η Mednetpesca φέρνει σε επαφή διάφορους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου για την αύξηση της προβολής των προϊόντων αλιείας και της κληρονομιάς της λεκάνης της Μεσογείου. Αυτή η πρωτοβουλία ιδρύθηκε από ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ) της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας, αλλά είναι ανοικτή σε όλες τις παράκτιες ομάδες τοπικής ανάπτυξης της Μεσογείου που στη συνέχεια θα δείξουν το ενδιαφέρον τους και τα κίνητρά τους. Η Mednetpesca βοηθά στη συνένωση των αλιευτικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να επηρεάζουν τις βασικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Προωθεί επίσης νέες ευκαιρίες από την αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας ανάπτυξης. 

Όνομα: Parco Nazionale dell'Asinara: Clean Sea LIFE
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Επικοινωνία
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5824

Ο γενικός στόχος του έργου Clean Sea LIFE είναι να στηρίξει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) και την πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα θαλάσσια απορρίμματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να γίνουν μέρος της λύσης· την απομάκρυνση των υφισταμένων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, και την αποτροπή δημιουργίας περαιτέρω απορριμμάτων· την προώθηση πρωτοβουλιών για την αλίευση απορριμμάτων· την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου της αλιείας σχετικά με την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών· την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, την αύξηση της ανταλλαγής γνώσεων και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και την παροχή βοήθειας προς τις αρχές προκειμένου να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση της θάλασσας, όπως απαιτείται βάσει της ΟΠΘΣ. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα * κάντε κλικ εδώ για περισσότερα

Όνομα: Seafood Baskets: Ομάδα Τοπικής Δράσης για την αλιεία: Etang de Thau et sa bande côtière
Χώρα: Γαλλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: www.paniersdethau.fr

Με σκοπό την ανάπτυξη της προμήθειας τοπικών και εποχιακών θαλασσινών, μια τοπική περιβαλλοντική ένωση χρησιμοποίησε τον άξονα 4 για να δρομολογήσει ένα σύστημα διανομής καλαθιού με θαλασσινά. Εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο διανομής που δραστηριοποιείται σε τέσσερα χωριά, υποστηριζόμενο από ένα δικτυακό τόπο που επιτρέπει στους πελάτες να γίνονται μέλη του συστήματος, να υποβάλλουν παραγγελίες και να επιλέγουν το σημείο παραλαβής τους. Η σύνδεση τοπικών αλιέων και παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας με τους καταναλωτές μέσω ενός καλαθιού με θαλασσινά βοήθησε να βελτιωθεί η εικόνα και η κατανάλωση τοπικών ψαριών, στρειδιών και άλλων θαλασσινών στην περιοχή, βελτιώνοντας συγχρόνως τη βιωσιμότητα. Το έργο βοήθησε επίσης στην παροχή κατάρτισης σε μια ομάδα πελατών «πρεσβευτών», δίνοντας ένα έντονο αίσθημα του τόπου στον οποίο ανήκουν και της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Όνομα: Slow Food
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: http://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/?fwp_settori_presidi=fish-sea-food-and-fish-products

Μέρος του κινήματος Slow Food διεθνούς φήμης, η εκστρατεία Slow Fish αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προωθούν την παράκτια αλιεία και ασχολείται με παραμελημένα είδη ψαριών και εμπνέει προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων σε τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία Slow Food Presidia, που έγινε σε ορισμένες μεσογειακές χώρες, δίνει φωνή σε μικρής κλίμακας αλιείς και επιμορφώνει τους καταναλωτές σχετικά με την κατανάλωση θαλασσινών. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να συγκεντρώσει τους αλιείς μικρής κλίμακας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις των επιλογών τροφίμων τους και να κινητοποιήσει άλλους παράγοντες (όπως σεφ) για την υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας. 

Όνομα: SUBMON
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Εμπορία
URL: www.canyonsdelmaresme.cat

Το έργο #PeixDeCustòdia αποτελεί τοπική πρωτοβουλία στην Καταλονία με σκοπό να ενθαρρύνει την υπεύθυνη κατανάλωση ψαριών από τους ανθρώπους, καθώς και να διευκολύνει την αναγνώριση των τοπικών αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας. Η κεντρική ιδέα είναι η συνεργασία με τοπικούς αλιείς μικρής κλίμακας και η συμμετοχή τους στη διατήρηση της Περιοχής Επιστασίας των Θαλασσών. Η SUBMON διαθέτει πρόγραμμα επιστασίας των θαλασσών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και έχει δημιουργήσει εκούσιες συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της περιοχής για τη διατήρηση οικολογικών αξιών.

Ένας από τους στόχους του έργου είναι να επεκτείνει το φάσμα των ειδών ψαριών που συνήθως προσφέρονται στους καταναλωτές, προωθώντας εκείνα που είναι λιγότερο γνωστά και τα οποία δεν αλιεύονται συχνά. Το έργο ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία με τους αλιείς μικρής κλίμακας στην Καταλονία και πλέον έχει φτάσει να στηρίζεται από τον Δήμο της Βαρκελώνης.

Όνομα: WWF France
Χώρα: Γαλλία
Τύπος δράσης: Αλιεία
URL: http://mediterranean.panda.org/

Εκτός από μια σειρά από εκθέσεις για τη γαλάζια ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου, το WWF εξέτασε 140 μελέτες επιπτώσεων της παραδοσιακής αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου. Διαπιστώθηκε ότι ενώ συχνά υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ερασιτεχνικής αλιείας και παραδοσιακής αλιείας υπάρχουν επίσης οικονομικά οφέλη. Ενώ διαπιστώνεται μια ορισμένη ανάγκη για εκπαίδευση από τους ερασιτέχνες αλιείς, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές διευκολύνουν επίσης την απόλαυση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Όνομα: WWF Ελλάς
Χώρα: Ελλάδα
Τύπος δράσης: Πιστοποίηση

Ένας συνεταιρισμός αλιέων γρι-γρι στην Ελλάδα συνεργάζεται με το WWF για να γίνει ο πρώτος στόλος στη Μεσόγειο στον οποίο θα απονέμεται πιστοποιητικό MSC (Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών) βιώσιμης αλιείας, το οποίο τόσο οι αλιείς όσο και οι έμποροι λιανικής πώλησης πιστεύουν ότι θα ενθουσιάσει τους καταναλωτές.

Όνομα: ΓΔ Περιβάλλοντος - Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα LIFE - Χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα
Χώρα: ΕΕ
Τύπος δράσης: Διατήρηση
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων δράσης για το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και το κλίμα σε όλη την ΕΕ. Το πρόγραμμα LIFE θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, του 7ου προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και άλλων σχετικών με το περιβάλλον και το κλίμα στρατηγικών και σχεδίων της ΕΕ. Το σκέλος του «Περιβάλλοντος» του νέου προγράμματος καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων• φύση και βιοποικιλότητα• και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το σκέλος της «Δράσης για το κλίμα» καλύπτει τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής• προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή• και κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, συγχρηματοδοτούμενα ολοκληρωμένα έργα που θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα. Αυτά τα έργα θα έχουν ως στόχο την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και την καλύτερη ενσωμάτωση των εν λόγω πολιτικών στόχων σε άλλους τομείς πολιτικής. Ο νέος κανονισμός θεσπίζει, επίσης, κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια για την απονομή βραβείων, καθώς και μια βάση για την επιλογή των έργων. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών και προβλέπει δραστηριότητες εκτός της ΕΕ. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.

Όνομα: Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ)
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: www.fao.org/gfcm

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) έχει καθιερώσει μια ειδική ομάδα για τον εκσυγχρονισμό του νομικού της πλαισίου μέσω μιας συντονισμένης και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης που περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν οδηγήσει στη θέσπιση διαφόρων νέων μέτρων, όπως η υποπεριφερειακή διαχείριση προγραμμάτων και χαρτών πορείας για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

Διαχείριση εμβληματικών πελαγικών ειδών: Έχουν καταρτιστεί και επικαιροποιηθεί πολυετή προγράμματα διαχείρισης για τα μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική Θάλασσα, προσθέτοντας μέτρα έκτακτης ανάγκης όπου απαιτείται. Η πιο πρόσφατη σύσταση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα εκμετάλλευσης των πληθυσμών μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική Θάλασσα θα έχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έως το 2020.

Προστασία των εμβληματικών βενθοπελαγικών ειδών έναντι υπερεκμετάλλευσης στο Στενό της Σικελίας: Το πολυετές πρόγραμμα διαχείρισης που θεσπίστηκε ισχύει για μηχανότρατες μήκους άνω των 10 μέτρων, των οποίων τα αλιεύματα μπακαλιάρου και κόκκινης γαρίδας βαθέων υδάτων, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% των αλιευμάτων σε ζωντανό βάρος ή αξία. Περιλαμβάνει μέτρα διαχείρισης διαφορετικής φύσης και επιδιώκει να εφαρμόσει μια προληπτική προσέγγιση για να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα εκμετάλλευσης θα έχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έως το 2020, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει την προστασία των περιοχών αναπαραγωγής, την εξάλειψη των απορρίψεων και την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας.

Όνομα: Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο (MEDAC)
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: www.med-ac.eu

Το MEDAC λειτουργεί ως συντονιστής της διαδικασίας περιφερειοποίησης συνδιοργανώνοντας το υψηλού επιπέδου σεμινάριο για την κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και την προσέγγιση της ΚΑΠ. Το 2016, διεύρυνε τις ομάδες εστίασης σύμφωνα με ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της δυτικής Μεσογείου, των στενών της Σικελίας και της βόρειας Αδριατικής) προκειμένου να παρέχει χρήσιμα τεχνικά στοιχεία για τον σχεδιασμό των πολυετών προγραμμάτων διαχείρισης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία από τις προτεραιότητες ήταν η συλλογή, μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που χαρακτηρίζει τα αλιεύματα, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017.

Η αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επιλογή, επειδή οι λύσεις που βρέθηκαν δεν αναπαράγονται εύκολα σε άλλα αποθέματα. Επιπλέον, η εκπροσώπηση των αλιέων εξασφαλίζεται από το MEDAC και σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή στο MEDAC και ενδεχομένως να συζητείται η εκπροσώπηση.

Όνομα: Γραμματεία της ICCAT
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: http://iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού είναι μια διακυβερνητική αλιευτική οργάνωση αλιείας, αρμόδια για τη διατήρηση του τόνου και των συναφών ειδών του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών. Οι δράσεις της ICCAT στη Μεσόγειο περιλαμβάνουν την κατάρτιση αλιευτικών στατιστικών στοιχείων από τα μέλη της και όλους τους φορείς που αλιεύουν τα είδη αυτά, τον συντονισμό της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αποθεμάτων, για λογαριασμό των μελών της, την ανάπτυξη επιστημονικών συμβουλών διαχείρισης, την παροχή μηχανισμού προκειμένου τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης, και την παραγωγή σχετικών δημοσιεύσεων.

Όνομα: Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης (ΔΑΘΠ) – Διαμεσογειακή Επιτροπή (IMC): Έργο MarInA-Med COM&CAP
Χώρα: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/com-cap/sub-com-cap

Το έργο MarInA-Med COM&CAP αποτελείται από δεκατρία θαλάσσια έργα, μερικά από τα οποία εστιάζουν στις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα αποτελέσματα αυτών των έργων χρησιμοποιήθηκαν για πολλές πολιτικές θέσεις. Επί του παρόντος, η ΔΑΘΠ-IMC συμμετέχει σε δύο οριζόντια διαπεριφερειακά έργα MED: Το PANACEA (S.O.3.2) για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές και το InnoBlueGrowth (S.O.1) για την καινοτομία και τη γαλάζια ανάπτυξη.

Η ΔΑΘΠ-IMC οργανώνει επίσης την κοινοποίηση και την οργάνωση δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση πολλών αρθρωτών έργων που πραγματεύονται πτυχές όπως είναι οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, η γαλάζια ανάπτυξη και η καινοτομία καθώς επίσης και ο βιώσιμος τουρισμός και η ΟΔΠΖ-ΘΧΣ (ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών - θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών). Παράδειγμα αρθρωτών έργων που είναι σε εξέλιξη: Το CO-Evolve (S.O.3.1) για τη συγχρονισμένη εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις ακτές που συνδέονται με την ΟΔΠΖ και το ΘΧΣ (και το χάρτη της Bologna) (έχει εγκριθεί) το Marine Villages (S.O.3.1) για το βιώσιμο τουρισμό και την προώθησή του και το MITOMED+ (S.O.3.1) για το βιώσιμο τουρισμό και τους δείκτες (βρίσκεται στην τελευταία φάση αξιολόγησης).

Όνομα: Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) – Διαμεσογειακή επιτροπή (IMC): Ειδική ομάδα της IMC για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
Χώρα: Αλβανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Μαρόκο, Τυνησία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: http://news.crpm.org/cpmr-news/maritime-cpmr/imc-launching-task-force-on-fisheries-aquaculture/

Η ειδική ομάδα της IMC για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια συστάθηκε το 2016 Πρόκειται για μια ειδική ομάδα των περιφερειών της Μεσογείου, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο. Η ειδική ομάδα προωθεί συνέργειες μεταξύ των μελών της: παρακολούθηση της εφαρμογής της ΚΑλΠ, ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προώθηση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο αναδυόμενων στρατηγικών και πρωτοβουλιών στη Μεσόγειο, σχεδιασμός και υλοποίηση διακρατικών και διασυνοριακών έργων και προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διεξαγωγή μελετών και εκθέσεων, τη διάδοση πολιτικών μηνυμάτων, τη δημιουργία δράσεων υπεράσπισης, τη διοργάνωση διασκέψεων και προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, και την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων.

Όνομα: Διεθνές ίδρυμα για τη βιωσιμότητα του κλάδου των θαλασσινών (ISSF)
Χώρα: ΗΠΑ
Τύπος δράσης: Διαχείριση, Έλεγχος και επιβολή, Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: http://iss-foundation.org

Οι δραστηριότητες έρευνας και υπεράσπισης του ISSF αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικής διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων τόνου σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, στη Μεσόγειο, το απόθεμα του μακρύπτερου τόνου της Μεσογείου δεν έχει ποτέ αξιολογηθεί κανονικά. Πρόκειται για ένα είδος αλιεύματος που καταναλώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ISSF παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για προκαταρκτικές αξιολογήσεις που διεξάγονται από τον οικείο περιφερειακό φορέα διαχείρισης και τον επιστημονικό του φορέα. Στηρίζει τη μετατροπή της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας σε μεθόδους για τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στην αλιεία τόνου. Ο οργανισμός εστιάζει στην προληπτική εξάλειψη όλων των στοιχείων της παράνομης αλιείας μέσω μιας σειράς μέτρων διατήρησης, πρωτοβουλιών και εργαλείων και συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης μέσω της διοργάνωσης μιας σειράς διεθνών σεμιναρίων και της έγκρισης του μέτρου διατήρησης ικανότητας του ISSF.

Όνομα: Διεθνές Ινστιτούτο Ωκεανών (IOI)
Χώρα: Μάλτα
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: http://www.ioinst.org/

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ωκεανών (IOI) προσφέρει κατάρτιση, και εφαρμόζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανάπτυξη σε θέματα ωκεανών σε διάφορα επίπεδα. Το έργο του IOI απευθύνεται σε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής, των υπεύθυνων διαχείρισης και υλοποίησης. Το IOI αναλαμβάνει τη συγγραφή δημοσιεύσεων και ενημερωτικού υλικού προς διάδοση με σκοπό την αύξηση της προβολής. Το IOI υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης, προσφέρει μεταπτυχιακά διπλώματα, αναλαμβάνει τη συγγραφή δημοσιεύσεων και έκτακτων συγγραφικών εργασιών, απευθύνει σημαντικές ομιλίες και διοργανώνει σεμινάρια και παρουσιάσεις στους τομείς της διακυβέρνησης των ωκεανών, της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της διαχείρισης της αλιείας. Ορισμένα παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιφερειακής Διακυβέρνησης των Ωκεανών για τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική και την Κασπία Θάλασσα του IOI· ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στη διακυβέρνηση των ωκεανών, σε συνεργασία με τη νομική σχολή του πανεπιστημίου της Μάλτας· και δημοσιεύσεις, όπως η δημοσίευση του World Ocean Review με τίτλο “The Future of Fish – The Fisheries of the Future” («Το μέλλον των ψαριών - Η αλιεία του μέλλοντος»).

Όνομα: Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES)
Χώρα: Δανία
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.ices.dk

Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών συντονίζει και προωθεί την επιστημονική έρευνα με βάση τα δεδομένα και τα πληροφοριακά προϊόντα. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας διαδίδονται και χρησιμοποιούνται ως βάση για την παροχή των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων για χρήση από τους υπεύθυνους διαχείρισης, που ασχολούνται με τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων.

Tο ICES, μέσω στρατηγικών συμπράξεων, για παράδειγμα, με τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολείται με:

- την κατάσταση του αποθέματος χελιού, καλύπτοντας τις περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής και της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής·

- τις βέλτιστες πρακτικές, τις μεθόδους και τα δεδομένα, με σκοπό τη στήριξη των επιστημονικών συμβουλών για την επίτευξη της παγκόσμιας βιωσιμότητας της αλιείας·

- τα θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ.

Όνομα: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος δράσης: Κανονιστική
URL: www.imo.org

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα νομικό πλαίσιο για θαλάσσιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, βάσει των υποχρεωτικών και συμβουλευτικών απαιτήσεων που αναπτύσσονται και αναθεωρούνται από τον Οργανισμό. 

Ο ΔΝΟ συμμετέχει στον αγώνα κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας σε συνεργασία με τον FAO και τη ΔΟΕ. Όρισε τη Μεσόγειο ως ειδική ζώνη βάσει της Διεθνούς Σύμβασης του ΔΝΟ για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία, και το στενό του Bonifacio ως ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή, καθόρισε τα συστήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας και τις παράκτιες ζώνες κυκλοφορίας της Μεσογείου στο πλαίσιο της Σύμβασης COLREG 1972 του ΔΝΟ. Εργάζεται, επίσης, για την προστασία της βιοποικιλότητας και των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο, μέσω της εφαρμογής της Σύμβασης του ΔΝΟ για τη διαχείριση του ερματικού ύδατος, η οποία πραγματοποιείται με τη στήριξη του έργου  IMO-UNDP-GEF GloBallast Partnerships, για την αντιμετώπιση της εισαγωγής επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών, παθογόνων και χωροκατακτητικών ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, θέτει επίσης σε εφαρμογή διοικητικούς και τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας ορισμένων θεματικών περιοχών στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακών θαλασσών για τη Μεσόγειο του UNEP.

Όνομα: Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS)
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: www.ogs.trieste.it

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται και αναπτύσσει τη δική του αποστολή, δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην ωκεανογραφία, τη γεωφυσική και τη θαλάσσια γεωλογία, καθώς και στην πειραματική και ερευνητική γεωφυσική. Το OGS ασχολείται επί του παρόντος με ένα θέμα έρευνας σχετικά με τα σύνορα στην επιστήμη της θάλασσας, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων σχετικά με οικολογικά, βιολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και νομοθετικά ζητήματα, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει ευρεία επισκόπηση των προβλημάτων, να πραγματευτεί τοπικά και διασυνοριακά ζητήματα, και να παράσχει πρακτικές λύσεις για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Όνομα: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Χώρα: Ελλάδα
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: www.hcmr.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Παρατήρησης της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας (EMBOS). Οι στόχοι του EMBOS περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός μόνιμου διεθνούς πανευρωπαϊκού δικτύου παρατηρητηρίων θαλάσσιας βιοποικιλότητας μεγάλης κλίμακας με βελτιστοποιημένη και τυποποιημένη μεθοδολογία, που θα αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες μεταβολές στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς και τις πιθανές αιτίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και ανθρωπογενείς τάσεις, βελτιστοποιώντας νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την έρευνα και διευκολύνοντας την απόκτηση γνώσεων με βάση την περιβαλλοντική διαχείριση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στόχοι περιλαμβάνουν την ΕΕ, εθνικές και διεθνείς αρχές που συμμετέχουν στην οικολογική αξιολόγηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διαχειριστές του περιβάλλοντος, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, νομοθέτες, πολιτικούς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Τα είδη στόχοι ανήκουν κυρίως στη μακροπανίδα και τη μακροχλωρίδα, εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του EMBOS είναι: η παροχή αξιολόγησης των επιπτώσεων των μεταβολών της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταβολές της βιοποικιλότητας η ποσοτικοποίηση των μακροπρόθεσμων μεταβολών στη θαλάσσια βιοποικιλότητα·και μια καλύτερη κατανόηση των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων που ευθύνονται για τις εν λόγω μεταβολές.

Όνομα: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών (CSIC)
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: www.icm.csic.es

Με στόχο να αναλύσει τις πιθανές αιτίες για την παρακμή και την κατάρρευση της αλιείας στην ακτή Maresme στη βορειοδυτική Μεσόγειο Θάλασσα κατά τα τελευταία 26 χρόνια, το CSIC μελετά τον πληθυσμό του δίθυρου μαλακίου Callista chione. Η τρέχουσα κατάσταση οφείλεται απ’ ό,τι φαίνεται σε δύο βασικές αιτίες: την υπεραλίευση και τις συνεχείς εργασίες βυθοκόρησης στο νοτιοδυτικό και κεντρικό τμήμα του θαλάσσιου βυθού για τη βελτίωση των παραλιών. Επί του παρόντος (2016), η αλιεία γυαλιστερής δεν επιτρέπεται στην περιοχή και αναμένεται η υλοποίηση ενός προτεινόμενου σχεδίου αποκατάστασης και διαχείρισης - που αφορά την προσωρινή απαγόρευση της παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας της γυαλιστερής με βυθοκόρο, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της βελτίωσης των παραλιών.

Όνομα: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών (CSIC)
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Έρευνα
URL: www.icm.csic.es

Το CSIC ενεργεί για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης της αλιείας γαρίδας ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των αλιευτικών στόλων. Η μετάβαση των αλιευτικών πρακτικών γαρίδας ανοικτής θαλάσσης από τράτες βυθού με πόρτες σε κιούρτους στους μεσογειακούς στόλους αποδεικνύει ότι η αλλαγή ταχυτήτων είναι βιώσιμη και κερδοφόρα. Ενώ τα είδη-στόχοι είναι οι Aristeus antennatus και Aristaeomorpha foliacea, οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς-στόχοι είναι οι αλιείς, οι ιχθυοπώλες και ο τουριστικός κλάδος. Το CSIC προωθεί εργαλεία για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της αλιευτικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (MSFD), ιδίως τη διατήρηση της ακεραιότητας του θαλάσσιου πυθμένα και την προστασία του ευάλωτου περιβάλλοντος βαθέων υδάτων και της βιοποικιλότητάς του.

Όνομα: Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ)
Χώρα: Βέλγιο, Ιταλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: https://ec.europa.eu/jrc/en

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) συγκεντρώνει τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ υπό την αρμοδιότητα του πλαισίου συλλογής δεδομένων (DCF), το οποίο καλύπτει επίσης τη Μεσόγειο. Το ΚΚΕρ σε συνεργασία με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) είναι αρμόδιο για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αποθεμάτων και την παροχή επιστημονικών συμβουλών και τη διαχείριση των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων και η παροχή επιστημονικών συμβουλών διατίθενται μέσω των εκθέσεων του ΕΤΟΕΑ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports.

Όνομα: Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)
Χώρα: Ελλάδα
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: www.mio-ecsde.org

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) λειτουργεί ως τεχνική και πολιτική πλατφόρμα για την παρουσίαση απόψεων και την παρέμβαση 130 ΜΚΟ στη μεσογειακή σκηνή. Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της διεθνούς σκηνής, οποίος συντονίζει τους ενδιαφερομένους φορείς της Μεσογείου σχετικά με θέματα ζωτικής σημασίας για το βιώσιμο μέλλον της περιοχής. Ο οργανισμός διαθέτει μακρόχρονη πείρα στον τομέα της έρευνας, της πολιτικής, της υπεράσπισης, της ευαισθητοποίησης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της δικτύωσης σχετικά με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης και της βιώσιμης αλιείας και/ή υδατοκαλλιέργειας.

Το MIO-ECSDE στηρίζει ενεργά την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την οικοσυστημική προσέγγιση·αντιμετωπίζει το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων·προωθεί τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη γαλάζια ανάπτυξη·στηρίζει την ανάγκη για ενοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων (IWRM) / ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) / θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ)·συνεισφέρει στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Επίσης, στηρίζει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου κλάδου. Πρόσφατα, το MIO-ECSDE συντόνισε την έρευνα του UNEP/MAP για τα ALDFG στη Μεσόγειο Θάλασσα και στο πλαίσιο του προγράμματος DeFishGear του ΜΠΒ για την Αδριατική, αξιολόγησε τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος DeFishGear, το MIO-ECSDE συνέβαλε στο ολοένα και αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που σχετίζονται με τις ποσότητες των θαλάσσιων απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Επίσης, το MIO-ECSDE ευαισθητοποιεί και αναπτύσσει τις ικανότητες των ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο.

 • Μέσω του προγράμματος MARLISCO του ΠΠ7 ευαισθητοποιεί την εκπαιδευτική κοινότητα, το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σχετικά με τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Το MIO-ECSDE μέσω της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας που αφορά την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (MEdIES, ηλεκτρονικό δίκτυο περίπου 4 000 εκπαιδευτικών) ασχολείται με το θέμα της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων για πολλά χρόνια, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιέσεις που ασκεί η ιχθυοκαλλιέργεια στα οικοσυστήματα.
 • Το MIO-ECSDE από κοινού με την Eco-union και το GEC δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη με τίτλο «Towards a Green Economy in the Mediterranean» («Προς μια πράσινη οικονομία στη Μεσόγειο») για την αντιμετώπιση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Το MIO-ECSDE ηγείται της παραμέτρου της επικοινωνίας του μεγαλύτερου μεσογειακού προγράμματος με τίτλο «The MedPartnership» (2009-2015) που χρηματοδοτείται από το GEF και συντονίζεται από το UNEP/MAP εστιάζοντας, επίσης, στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης του τομέα της αλιείας.
 • Το MIO-ECSDE διευκολύνει τέσσερα άλλα δίκτυα βασικών μεσογειακών ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, δηλαδή εκπαιδευτικών, βουλευτών, δημοσιογράφων και πανεπιστήμιων.
Όνομα: Ομάδα Τοπικής Δράσης για την αλιεία - Groupe FEP Varois: Pescatourisme 83
Χώρα: Παράκτιες περιοχές της Μεσογείου
Τύπος δράσης: Αλιεία
URL: www.marcopolo.asso.fr/

Το έργο «Pescatourisme 83» έχει ως στόχο να προσφέρει στους ντόπιους αλιείς έναν τρόπο διαφοροποίησης των εσόδων τους, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα συνάπτει σχέσεις με το ευρύ κοινό κατά τρόπο ώστε αυτό να ευαισθητοποιείται για την παράδοση και την κληρονομιά που αντιπροσωπεύει η αλιεία και αναδεικνύονται τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας. Το έργο στοχεύει να επεκταθεί σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως είναι οι συνεδρίες οινογευσίας, τα τουριστικά καταλύματα, η σύνδεση με τον αγροτουρισμό και η ανάπτυξη μεθόδων που να προσθέτουν αξία στα είδη που αποτελούν αντικείμενο υποεκμετάλλευσης. Η στρατηγική της ΟΤΔΑ στοχεύει στη διατήρηση της βιολογικής παραγωγικότητας και την ισορροπία των οικοσυστημάτων ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην ενίσχυση των παράκτων εδαφών. 

Όνομα: Ομάδα Τοπικής Δράσης για την αλιεία Terre di Mare: Ψάρι κάθε μέρα - Παράδοση στο χώρο σας από αλιευτικό σκάφος
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: www.gacterredimare.net

Με τη βοήθεια των Ομάδων Τοπικής Δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), η οικογενειακή αλιευτική επιχείρηση, Facchini Pesca, ανέπτυξε ένα σύστημα απευθείας πώλησης στους καταναλωτές ως μια λύση λόγω των χαμηλών επιπέδων των τιμών κατά τη δημοπρασία χονδρικής. Σημαντικό μέρος του έργου αποτελούσε η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τα οφέλη στην υγεία λόγω της κατανάλωσης ανιχνεύσιμων και ποιοτικών τοπικών ψαριών. Ο συναισθηματικός δεσμός που αναπτύχθηκε μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή εξασφάλισε μια σταθερή βάση με ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες που εκτιμούν την ποιότητα τόσο του προϊόντος όσο και της υπηρεσίας που προσφέρεται. Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΟΤΔΑ βασίζεται στην αναβίωση της τοπικής αλιευτικής κοινότητας μέσω μιας προσέγγισης που να σέβεται τις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής βιωσιμότητας.

Όνομα: Ομάδα Τοπικής Δράσης για την αλιεία: Groupe FEP Varois: Cap Roux – Περιορισμένη αλιευτική περιοχή
Χώρα: Γαλλία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Farnet_Pan2020_13.pdf

Ψαράδες, τοπικές αρχές και επιστήμονες ενώθηκαν σε μια τοπική ΜΚΟ για να αναπτύξουν τα πρώτα βήματα για μια μελλοντική αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση σχεδίου για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης σε μια περιορισμένη αλιευτική περιοχή στην Κυανή Ακτή της Γαλλίας. Η περιορισμένη αλιευτική περιοχή του Cap Roux, η οποία εκτείνεται σε 445 εκτάρια δημιουργήθηκε το 2004 από τον οργανισμό τοπικών αλιέων. Ένα έργο του άξονα 4 υποστήριξε τους αλιείς στη διεξαγωγή δραστηριότητων επιτήρησης για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ενός σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης. Οι επιστημονικές μελέτες και η συλλογή δεδομένων βοηθούν στην παρακολούθηση των επιπτώσεων των μέτρων διατήρησης, ενώ η συνεργασία με άλλους χρήστες του θαλάσσιου χώρου βοηθά στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον μεγάλο πλούτο της περιοχής και τη σημασία της διατήρησής του. 

Όνομα: Ομάδα Τοπικής Δράσης για την αλιεία: Spain Peix de llotja (Ψάρι προερχόμενο από δημοπρασία)
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Άλλο
URL: www.peixdellotja.com

Προκειμένου να ενθαρρύνει εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και καταναλωτές να αγοράζουν φρέσκα ψάρια που αλιεύονται τοπικά, το έργο «Peix de Illotja» έφερε σε επαφή την ΟΤΔΑ και τις τοπικές αλιευτικές οργανώσεις ούτως ώστε να προωθηθεί αυτή η ιδέα και να αναπτυχθεί ένα πιστοποιημένο εμπορικό σήμα. Το σήμα απονέμει αστέρια σε εστιατόρια που δεσμεύονται να αγοράζουν ψάρια απευθείας από τις τοπικές δημοπρασίες. Το έργο έχει καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ τεσσάρων περιφερειακών αλιευτικών συντεχνιών και έχει δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ του αλιευτικού κλάδου και των τομέων του τουρισμού και της εστίασης. Οι ΟΤΔΑ της Μεσογείου μελετούν τη δυνατότητα ανάπτυξης της ιδέας αυτής για ένα εμπορικό σήμα που θα περιλαμβάνει όλη τη Μεσόγειο. Η στρατηγική της ΟΤΔΑ στοχεύει στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εστιάζοντας στον οικολογικό τουρισμό. 

Όνομα: Περιφερειακά σχέδια του FAO για τη Μεσόγειο
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.faomedsudmed.org

Η βιωσιμότητα της μεσογειακής αλιείας επηρεάζεται από την υπεραλίευση, τα αυξημένα επίπεδα ρύπανσης, την υποβάθμιση των οικοτόπων, την εισαγωγή ξένων ειδών και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας (EAF) έχει προταθεί ως ένας εξελιγμένος τρόπος ενίσχυσης των δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδυάζει την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των διαχειριστών και των φορέων χάραξης πολιτικής και την κατάρτιση των αξιωματικών και των εργαζομένων του κλάδου της αλιείας κατά την υλοποίηση της προσέγγισης. Πιλοτικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο (αλιεία με τράτα), τον Λίβανο (αλιεία γρι-γρι), την Τουρκία (αλιεία μικρής κλίμακας στον Κεραμεικό Κόλπο) και την Τυνησία (αλιεία μικρής κλίμακας στη λιμνοθάλασσα El Bibane).

Όνομα: Περιφερειακό σχέδιο ADRIAMED του FAO
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.faoadriamed.org

Το σχέδιο AdriaMed του FAO (επιστημονική συνεργασία με στόχο τη στήριξη της υπεύθυνης αλιείας στην Αδριατική θάλασσα) έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιστημονικής και θεσμικής συνεργασίας, καθώς και δεξιοτήτων στην περιοχή της Αδριατικής για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας. Το AdriaMed προωθεί κοινές δράσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων, διαχειριστών αλιείας και αλιέων στην Αλβανία, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Σλοβενία. Η βελτιωμένη συνεργασία, η δημιουργία δεξιοτήτων και η αξιολόγηση των αποθεμάτων οδήγησε στην έγκριση ενός διεθνώς συμφωνηθέντος πολυετούς προγράμματος διαχείρισης της αλιείας για τα μικρά πελαγικά είδη στη Γενική Επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο το 2013.

Όνομα: Περιφερειακό σχέδιο COPEMED II του FAO
Χώρα: Ισπανία
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.faocopemed.org

Στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου COPEMED II του FAO, το σχέδιο ArtFiMed (βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας μικρής κλίμακας στο Μαρόκο που βρέχεται από τη Μεσόγειο και την Τυνησία) επικεντρώθηκε στην αλιεία μικρής κλίμακας. Ο κύριος στόχος του ήταν η στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας σε τρία λιμάνια στο Μαρόκο (Dikky) και την Τυνησία (Ghannouch και El Akarit), τα οποία επιλέχθηκαν ως πιλοτικές κοινότητες. Εστίασε στη συμμετοχή των αλιέων στη συλλογή τυποποιημένων στοιχείων και βοήθησε να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος, όπως ένας οργανισμός μελισσοκομίας για τους αλιείς και η ανάπτυξη της κατασκευής ειδών επίστρωσης και του κεντήματος για τις γυναίκες.

Όνομα: Περιφερειακό σχέδιο MEDSUDMED του FAO
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διεθνής συνεργασία
URL: www.faomedsudmed.org

Το σχέδιο MedSudMed του FAO (Αξιολόγηση και παρακολούθηση των αλιευτικών πόρων και των οικοσυστημάτων στα στενά της Σικελίας) αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασίας και δεξιοτήτων στη νότια και κεντρική Μεσόγειο μεταξύ των παραγόντων αλιείας της Ιταλίας, της Λιβύης, της Μάλτας και της Τυνησίας. Στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων προωθήθηκαν κοινές δράσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων, διαχειριστών αλιείας και αλιέων με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη πολυετούς προγράμματος διαχείρισης για τράτες βυθού, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση ενός διεθνώς συμφωνηθέντος πολυετούς προγράμματος διαχείρισης της αλιείας.

Όνομα: Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών (MSC) και Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF)
Χώρα: Ισπανία, Γαλλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση, Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.project-medfish.com

Αυτό το κοινό σχέδιο ξεκίνησε να πραγματοποιήσει μια αυστηρή και περιεκτική ανάλυση για τη γαλλική και την ισπανική μεσογειακή αλιεία χρησιμοποιώντας το πρότυπο της MSC αλιείας ως σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα προκειμένου να επιφέρει βελτιώσεις στη διαχείριση και τη βιωσιμότητα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στόχοι είναι η αλιεία, οι οργανώσεις παραγωγών και φορέων διαχείρισης στην περιοχή της Μεσογείου, της Γαλλίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν μέσα από συμβουλευτικές ομάδες, εργαστήρια και δραστηριότητες προβολής. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ειδών και προσανατολίζεται προς τη δημιουργία επιτροπής αντιπροσωπευτικής της βιοποικιλότητας των ειδών μεσογειακής αλιείας. Το παρόν έργο παρέχει οφέλη σε διάφορους φορείς του κλάδου των θαλασσινών: παρέχει μια διεξοδική ανάλυση των τρεχουσών πρακτικών στους αλιείς, στις οργανώσεις παραγωγών και στους διαχειριστές. Μακροπρόθεσμα, αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς βιώσιμων μεσογειακών θαλασσινών, κάτι που θα ωφελήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Όνομα: Σχέδιο EastMed του FAO
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων
URL: www.faoeastmed.org

Οι περισσότερες χώρες στην ανατολική Μεσόγειο δεν είναι σε θέση να παρέχουν επιστημονικές συμβουλές για τη διαχείριση της αλιείας. Το σχέδιο EastMed «Επιστημονική και θεσμική συνεργασία για τη στήριξη της υπεύθυνης αλιείας στην ανατολική Μεσόγειο» δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τον κώδικα συμπεριφοράς του FAO για μια υπεύθυνη αλιεία. Το σχέδιο εισήγαγε τις βασικές αρχές της διαχείρισης της αλιείας, όπως η βιοοικονομική ανάλυση, οι μέθοδοι εκτίμησης των αποθεμάτων και η δομή και η λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και τα προγράμματα διαχείρισης της αλιείας με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται.

Όνομα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας
Χώρα: Ελλάδα
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: www.minagric.gr

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας στην Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα διαχείρισης της αλιείας με τράτες και γρι-γρι στα μεσογειακά ύδατα της χώρας. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην εναρμόνιση των πρακτικών με τη νομοθεσία και περιλαμβάνουν μέτρα όπως το ελάχιστο μέγεθος, οι χωροχρονικές δεσμεύσεις και η χρήση του φωτός για την προστασία ορισμένων εμβληματικών ειδών σε όλη την Ελλάδα. Τα κύρια είδη-στόχοι είναι ο μπακαλιάρος, τα μπαρμπούνια, η κουτσομούρα και οι ροζ γαρίδες. Όσον αφορά την αλιεία οστρακοειδών, έχουν υλοποιηθεί ορισμένοι χρονικοί και χωρικοί περιορισμοί, καθώς και το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης των 500 γραμμαρίων για το χταπόδι.

Όνομα: Υπουργείο Γεωργίας - Αλιεία και Αγροτική Ανάπτυξη
Χώρα: Αλγερία
Τύπος δράσης: Δημιουργία θέσεων εργασίας
URL: http://www.mpeche.gov.dz

Το Υπουργείο ενισχύει τις δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, ενώ παράλληλα θεσπίζει προγράμματα για τη διαχείριση της αλιείας. Συγκεντρώνει επαγγελματικά συμφέροντα και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για την προώθηση της ολοκλήρωσης και της βιωσιμότητας των πόρων. Το πρόγραμμα Aqua Pêche 2020 στοχεύει στη δημιουργία οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών για βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο, δημιουργώντας 30 000 άμεσες θέσεις απασχόλησης στον κλάδο εκτός από τις υπάρχουσες 70 000.

Όνομα: Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Αλιείας
Χώρα: Παλαιστίνη
Τύπος δράσης: Διατήρηση
URL: www.facebook.com/dof.pal

Πραγματοποιήθηκε ακαδημαϊκή έρευνα σε συνεργασία με το εθνικό κέντρο έρευνας της Παλαιστίνης και το Υπουργείο Γεωργίας για την παρακολούθηση του διαβολόψαρου (Mobula Mobular) και όλους τους χονδριχθύες στην ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η προστασία θαλάσσιων ειδών, ιδιαίτερα του διαβολόψαρου. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στο να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα φυσιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ειδών, τον εντοπισμό της βιολογικής περιόδου νόμιμης αλιείας για τα εν λόγω είδη και την ευαισθητοποίηση των αλιέων σχετικά με τη χρονική περίοδο κατά την οποία πρέπει να τα αλιεύουν.

Όνομα: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Χώρα: Μαυροβούνιο
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: www.minpolj.gov.me

Το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου έχει εγκρίνει και εφαρμόσει μια διάταξη σχετικά με την εποχή απαγόρευσης αλιείας για διάφορες ηλικιακές κατηγορίες ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών. Απαριθμεί 1 είδος κοραλλιού, 6 είδη χελώνας, 36 είδη πτηνών, 20 είδη θηλαστικών και 37 είδη ψαριών των οποίων η αλιεία απαγορεύεται στη Θάλασσα του Μαυροβουνίου. Επιπλέον, εκδόθηκε διάταξη σχετικά με την απαγόρευση αλίευσης και εμπορίας ιχθυδίων, ψαριών κάτω του κανονικού μεγέθους και άλλων θαλάσσιων οργανισμών. Από το ίδιο ιευκρινίζεται ότι τα σχετικά πρότυπα μεγέθους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για κάθε είδος (63 ψάρια, 6 καρκινοειδή, 3 κεφαλόποδα και 7 δίθυρα μαλάκια). Το 2014, το Υπουργείο δημοσίευσε μια δημόσια πρόσκληση για περαιτέρω στήριξη, με σκοπό την προσαρμογή των διαστάσεων των ματιών των διχτυών στις τράτες από 40mm με ρομβοειδές σχήμα σε 40mm με τετράγωνο σχήμα.

Όνομα: Υπουργείο Γεωργικών, Επισιτιστικών και Δασικών Πολιτικών (MIPAAF) – ΓΔ Αλιείας
Χώρα: Ιταλία
Τύπος δράσης: Διαχείριση, Έλεγχος και επιβολή
URL: www.politicheagricole.it

Το MIPAAF έχει υλοποιήσει μέτρα διαχείρισης για τον εθνικό στόλο στοχεύοντας σε μικρά πελαγικά είδη, με σκοπό τη δημιουργία καταλόγων εγκεκριμένων αλιευτικών σκαφών και την προστασία των περιοχών όπου υπάρχουν γόνοι και γίνεται ωοτοκία, σε εθνικό επίπεδο. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής: πολυετής προστασία των συγκεκριμένων ειδών και οικονομική βιωσιμότητα για τους οικείους τομείς.

Όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης για τον εθνικό στόλο με σκοπό την προστασία του μεσογειακού ξιφία, στόχος είναι να μειωθεί ο εθνικός στόλος με βάση το ιστορικό επίπεδο αλιευμάτων που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού και η ΕΕ. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η πολυετής προστασία των συγκεκριμένων ειδών και αυξημένη οικονομική βιωσιμότητα του σχετικού τομέα. 

Όνομα: Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Ζώντων Ζώων, ΓΔ Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
Χώρα: Τουρκία
Τύπος δράσης: Διαχείριση
URL: http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Στην Τουρκία, η διαχείριση της αλιείας ρυθμίζεται από την «Κοινοποίηση για τη ρύθμιση της εμπορικής αλιείας». Η εν λόγω κοινοποίηση καθορίζει τις απαγορευμένες περιοχές αλιείας, τα αλιευτικά εργαλεία και τις απαγορευμένες μεθόδους, τα απαγορευμένα είδη καθώς και τα όρια των αλιευμάτων. Στόχος είναι να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις στη θάλασσα και την εσωτερική αλιεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές έρευνες για την αλιεία. Η κοινοποίηση απαγορεύει εμπορικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές αλιευτικές δραστηριότητες ορισμένων συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή της Μεσογείου όπως αλιευτικές δραστηριότητες για τη μεσογειακή φώκια, τους καρχαρίες, τις θαλάσσιες χελώνες και τους ροφούς.

Δελτίο τύπου: 40ή ετήσια σύνοδος της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο˙ το ξεκίνημα μιας «νέας εποχής για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων» (06/06/2016)

Ομιλία του Επιτρόπου Karmenu Vella: Υπουργική συνάντηση υψηλού επιπέδου με τους υπουργούς αλιείας της Μεσογείου (27/04/2016)

Ομιλία του Επιτρόπου Karmenu Vella: «Διασφάλιση της βιωσιμότητας της αλιείας στη Μεσόγειο» Seafood Expo Global (27/04/2016)

Δελτίο τύπου: Αλιεία στη Μεσόγειο: αποκατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει αποκατάσταση των αλιέων (27/04/2016)

Δελτίο τύπου: Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου: η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο αναλύει λεπτομερώς τη στρατηγική της για τα επόμενα 4 χρόνια (27.9.2016)

Μεσοπρόθεσµη στρατηγική που συμβάλλει στην προστασία των ιχθυαποθεµάτων της Μεσογείου (29.9.2016)

Πόροι

Ενημερωτικό δελτίο: Κατάσταση της αλιείας στη Μεσόγειο [3 MB]

Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός - Κανόνας [0.3 MB]

Όλα τα δημοσιευμένα άρθρα

Αλγερία

Γαλλία

Ελλάδα

 • Αλιεύματα στη Μεσόγειο - Η αποκατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει αποκατάσταση των αλιέων

Ηνωμένο Βασίλειο

Ισπανία

Ιταλία

 • Allarme Ue, paesi Mediterraneo interrompano eccessi pesca

 • Pesca: Castiglione, Italia capofila su strategia Mediterraneo - Pieno sostegno a commissario Vella su impegno per Mare Nostrum.

 • Pesca nel Mediterraneo: ricostituire gli stock per ridare un futuro ai pescatori

  GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO (30.04.16)

  IL GIORNALE DI SICILIA (30.04.16)

Κροατία

Μάλτα

Μαρόκο

 • Pêche en Méditerranée - Reconstituer les stocks pour redonner un avenir aux pêcheurs

 • الصيد بالبحر الأبيض المتوسط: حسب المفوض الأوروبي فيلا، معافاة الأرصدة السمكية سبيل إنعاش الصيادين

  AL MASSAE (04.05.16)

Σλοβενία