ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αναζήτηση

Πηγές που θα σας βοηθήσουν να επιλέγετε ψάρια βιώσιμης αλιείας

Resources filter map

Maps.

General Information

 • Facts and figures on the Common Fisheries Policy
  Language(s): English and other 21 EU languages
 • EUMOFA - The European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture
  Language(s): English, French, German, Spanish
 • Marine Stewardship Council - Global fisheries certification
  Language(s): English, Danish, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish
 • Friend of the Sea
  Language(s): English, French, German, Italian, Swedish
 • Global G.A.P. - Aquaculture information
  Language(s): English, French, German, Spanish
 • Mr. Goodfish - Good for the sea, good for you
  Language(s): English, French, Italian, Spanish, Galician
 • Slow Fish - Good, clean and fair fish
  Language(s): English, French, German, Italian, Spanish
 • Austria

 • Fakten über Fische
  Language(s): German
 • Friend of the Sea
  Language(s): German
 • Global G.A.P.
  Language(s): German
 • Belgium

 • WWF Viswijzer 2013
  Language(s): Dutch
 • La pêche en chiffres
  Language(s): French
 • Friend of the Sea
  Language(s): French
 • Global G.A.P.
  Language(s): French
 • WWF Consoguide 2013
  Language(s): French
 • Fakten über Fische
  Language(s): German
 • Global G.A.P.
  Language(s): German
 • Bulgaria

  Croatia

  Coming soon

  Cyprus

  Czech Republic

 • Rybolov – základní údaje
  Language(s): Czech
 • Denmark

 • Fakta om fisk
  Language(s): Danish
 • 2 gange om ugen
  Language(s): Danish
 • Estonia

 • Kalandusfaktid
  Language(s): Estonian
 • Finland

 • Perustietoa kalataloudesta
  Language(s): Finnish
 • France

 • La pêche en chiffres
  Language(s): French
 • Friend of the Sea
  Language(s): French
 • Global G.A.P.
  Language(s): French
 • Germany

 • Fakten über Fische
  Language(s): German
 • Friend of the Sea
  Language(s): German
 • Infos zu Fischbeständen
  Language(s): German
 • Global G.A.P.
  Language(s): German
 • Slow Food Deutschland
  Language(s): German
 • Fischbestände Online
  Language(s): German
 • Fisch-Einkaufsführer
  Language(s): German
 • Greece

 • WWF - FishTips
  Language(s): Greek
 • Hungary

 • Halászattal kapcsolatos tények
  Language(s): Hungarian
 • Ireland

 • Fish Fight
  Language(s): English
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): English
 • Friend of the Sea
  Language(s): English
 • Italy

 • Dati sulla pesca
  Language(s): Italian
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): Italian
 • Friend of the Sea
  Language(s): Italian
 • Guida al pesce giusto
  Language(s): Italian
 • Guida alla pesca sostenibile
  Language(s): Italian
 • Slow Fish - Per capire gli oceani
  Language(s): Italian
 • Pesce ritrovato
  Language(s): Italian
 • Il pesce dimenticato
  Language(s): Italian
 • WWF guida
  Language(s): Italian
 • Latvia

 • Fakti par zivīm
  Language(s): Latvian
 • Lietuvos Gamtos Fondas
  Language(s): Latvian
 • Lithuania

 • Informacija apie žuvininkystę
  Language(s): Lithuanian
 • Luxembourg

 • La pêche en chiffres
  Language(s): French
 • Friend of the Sea
  Language(s): French
 • Global G.A.P.
  Language(s): French
 • Fakten über Fische
  Language(s): German
 • Friend of the Sea
  Language(s): German
 • Global G.A.P.
  Language(s): German
 • Malta

 • Quickfish Guide
  Language(s): English
 • Fish Fight
  Language(s): English
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): English
 • Fatti dwar il-ħut
  Language(s): Maltese
 • Netherlands

  Poland

 • Fakty i liczby
  Language(s): Polish
 • WWF poradnik
  Language(s): Polish
 • Portugal

 • Factos sobre as pescas
  Language(s): Portuguese
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): Portuguese
 • Romania

 • Date privind pescuitul
  Language(s): Romanian
 • Slovakia

 • Rybárstvo – základné fakty
  Language(s): Slovak
 • Slovenia

 • Ribiški podatki
  Language(s): Slovene
 • Spain

 • Datos de la pesca
  Language(s): Spanish
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): Spanish
 • Friend of the Sea
  Language(s): Spanish
 • Global G.A.P.
  Language(s): Spanish
 • Sweden

 • Fisket i siffror
  Language(s): Swedish
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): Swedish
 • Friend of the Sea
  Language(s): Swedish
 • United Kingdom

 • Fish Fight
  Language(s): English
 • MSC - Marine Stewardship Council
  Language(s): English
 • Friend of the Sea
  Language(s): English
 • Good Fish Guide mobile App
  Language(s): English
 • Catchbox | Home
  Language(s): English
 • Cefas: Under-utilised species
  Language(s): English
 • Sustainable Seafood Coalition
  Language(s): English
 • Sustainable Fish City
  Language(s): English
 • Leaflet
  Inseparable Leaflet
  AttachmentSize
  PDF icon Leaflet495.48 KB
  PDF icon Opuscolo1.08 MB
  'Farmed in the EU' poster
  'Farmed in the EU' poster
  AttachmentSize
  PDF icon 'Farmed in the EU' poster2.78 MB
  Facts & Figures
  Facts & Figures
  AttachmentSize
  PDF icon Facts & Figures2.56 MB
  Inseparable FAQs
  AttachmentSize
  PDF icon PDF236.81 KB
  Chef poster
  AttachmentSize
  PDF icon A4 PDF4.97 MB
  PDF icon A3 PDF8.44 MB
  Image icon A4 JPG5.91 MB
  Image icon A3 JPG11.4 MB
  Consumer poster
  AttachmentSize
  PDF icon A4 PDF4.31 MB
  PDF icon A3 PDF6.74 MB
  Image icon A4 JPG6.13 MB
  Image icon A3 JPG11.45 MB
  Fisherman poster
  AttachmentSize
  PDF icon A4 PDF7.58 MB
  PDF icon A3 PDF7.58 MB
  Image icon A4 JPG4.7 MB
  Image icon A3 JPG8.58 MB
  Fishmonger poster
  AttachmentSize
  PDF icon A4 PDF3.7 MB
  PDF icon A3 PDF4.66 MB
  Image icon A4 JPG3.81 MB
  Image icon A3 JPG7.31 MB
  Banner 1 - 106 X 88px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 1 106X881.74 MB
  Banner 2 - 106 X 88px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 2 106X88296 KB
  Banner 3 - 106 X 88px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 3 106X881.37 MB
  Banner 4 - 106 X 88px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 4 106X881.6 MB
  Banner 3 - 166 X 21px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 3 166X21576.78 KB
  Banner 4 - 166 X 21px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 4 166X21409.62 KB
  Banner 1 - 166 X 21px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 1 166X21354.53 KB
  Banner 2 - 166 X 21px
  AttachmentSize
  Image icon Banner 2 166X21527.11 KB
  Facts & Figures
  Facts & Figures
  AttachmentSize
  PDF icon English671.76 KB
  PDF icon Bulgarian524.98 KB
  PDF icon Czech524.93 KB
  PDF icon Danish675.09 KB
  PDF icon German678.88 KB
  PDF icon Greek684.46 KB
  PDF icon Estonian516.73 KB
  PDF icon Finnish673.04 KB
  PDF icon Croatian517.79 KB
  PDF icon Italian674.58 KB
  PDF icon Lithuanian519.14 KB
  PDF icon Latvian520.4 KB
  PDF icon Maltese521.89 KB
  PDF icon Dutch674.63 KB
  PDF icon Portuguese1.27 MB
  PDF icon Slovak523.22 KB
  PDF icon Slovene517.62 KB
  PDF icon Swedish675.91 KB
  PDF icon Spanish667.15 KB
  PDF icon French673.14 KB
  PDF icon Hungarian522.61 KB
  PDF icon Polish524.09 KB
  PDF icon Romanian519.77 KB
  Inseparable stamp
  AttachmentSize
  Image icon Stamp 2379.86 KB
  Sustainable fish stamp
  AttachmentSize
  Image icon Stamp 1368.22 KB
  Testimonials
  Oceans Campaigner, Greenpeace Greece
  Marine Conservation Institute
  Greece
  Environmental journalist and scientist, efeverde.com
  Spain
  Corporate Environmental Manager, Quick Restaurant Group
  Belgium
  President and Founder of the Slow Food Movement
  Consumers organization
  Belgium
  Sekretariatsleder of the Danmarks Fiskehandlere
  President of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
  Researcher at Too Big To Ignore / Professional surfer, Ireland
  Director, SeaWeb Europe
  Innovative project from the Kiel bay area of Germany
  L'EPI DUPIN restaurant
  France
  restaurant Auguste
  France
  General manager, CROMARIS
  Croatia
  Illustrators
  Cyprus
  Javier Touza Touza, President of the Fishing Ship-owners’ Cooperative of Vigo, Spain
  President of the Fishing Ship-owners’ Cooperative of Vigo
  Spain
  Chef and Restaurateur
  Scotland
  Director General, WWF International
  Seafood Manager, Delhaize Belgium
  Marine Biologist
  Spain
  Global Commercial Director, Marine Stewardship Council (MSC)
  Jellyfish restaurant
  Germany
  Connecting fishers to their restaurant customers and providing fresh, high quality sustainable seafood
  University of A Coruña
  Spain
  Doripesco company
  Romania
  Slow Food Cornwall and School of Cornish Sardines
  United Kingdom
  Project support and advice, Saar
  Netherlands
  Promoting sustainability and co-existence between man and nature


  Event in Turin

  Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre, 23-27 October 2014


  Event in Hamburg

  Launch of the EU Inseparable campaign on 27 January


  Event in Athens

  ‘Let the juveniles become parents’ campaign launched on 17 March