ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Η Μεσόγειος σε κίνδυνο

Τα αποθέματα ιχθύων της Μεσογείου συρρικνώνονται. Ορισμένα βρίσκονται στα πρόθυρα της εξάντλησης. Συνολικά, το 93% των αποθεμάτων ιχθύων που αξιολογήθηκαν υφίσταται υπερεκμετάλλευση. Η μείωση των αποθεμάτων έχει επισημανθεί τόσο από τους αλιείς που αλιεύουν όλο και λιγότερα ψάρια, όσο και από τους επιστήμονες που παρακολουθούν την κατάσταση επί σειρά ετών.

Υπολογίζεται ότι 10 000 έως 12 000 θαλάσσια είδη διαβιούν στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ωστόσο, αυτή η εξαιρετική βιοποικιλότητα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, απειλούμενη από τη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως την υπεραλίευση. Η περαιτέρω καθυστέρηση συντονισμένης δράσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες βλάβες, καθώς και σε κατάρρευση των βασικών αποθεμάτων που είναι απαραίτητα για τον τομέα της αλιείας.

Η ανάγκη για άμεση δράση

Η απώλεια αυτού του κοινού πόρου θα γινόταν αισθητή από όλους, αλλά το πλήγμα για τους αλιείς και ιδίως την αλιεία μικρής κλίμακας θα ήταν εξοντωτικό. Θα χάνονταν, έτσι, τα βιοποριστικά μέσα τους, καθώς επίσης και ο παραδοσιακός τρόπος ζωής τους. Ο στόχος πρέπει να είναι η συμπόρευση της συνεχούς αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, προκειμένου να ανακάμψει ο τομέας της αλιείας.

Τι ενέργειες γίνονται;

Το 2003, οι χώρες της Μεσογείου υπέγραψαν δήλωση στη Βενετία, η οποία έθεσε τα θεμέλια για τη βελτίωση της επιστημονικής έρευνας, την προστασία των ευάλωτων περιοχών και τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μείωσαν τους στόλους τους σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας. Η νομοθεσία μας περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή σχέδια διαχείρισης της αλιείας, περιορισμούς των αλιευμάτων και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η εντατική πολυμερής συνεργασία ενθαρρύνει όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες.

Από την πείρα φαίνεται ότι μπορούμε να επιτύχουμε – όταν αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις συλλογικά. Η εντυπωσιακή αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στη Μεσόγειο αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Η συντονισμένη δράση για την καλύτερη διαχείριση αυτού του είδους αλιείας οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και για πρώτη φορά μετά από χρόνια παρατηρείται αύξηση των ποσοστώσεων.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα. Για τον λόγο αυτό, πέρα από την ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή και ρύθμιση των υφιστάμενων μέτρων, ο Επίτροπος Vella δρομολογεί μια μεσογειακή στρατηγική για τη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων ιχθύων.

Ένα νευραλγικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα και τις διαστάσεις του εν λόγω προβλήματος, αλλά και η κινητοποίηση άμεσης και αποφασιστικής δράσης από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Οι πρόσφατες σύνοδοι επιβεβαιώνουν την πολιτική βούληση για δράση. Η υπουργική σύνοδος στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες της Μεσογείου, στις 27 Απριλίου θα προωθήσει την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις;

Σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να ληφθεί δράση από τους αλιείς μικρής κλίμακας και τις παράκτιες κοινότητες, καθώς επίσης και από τις εθνικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους κύριους ενδιαφερομένους, τους μεγάλους βιομηχανικούς στόλους, τις ΜΚΟ και τους επιστήμονες. Η πολιτική σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε πολυμερές επίπεδο πρέπει να εκφράζεται ομόφωνα για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Η συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική και μόνιμη αλλαγή με σκοπό την αναβίωση ενός υγιούς και επικερδούς αλιευτικού κλάδου, ο οποίος όχι μόνο θα διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά θα στοχεύει και στη δημιουργία νέων.

MEDFISH4EVER - Η κληρονομιά μας, το μέλλον μας

Προστάτεψέ το κι εσύ με τη σειρά σου.