ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

About - EL

About - EL

ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ

Οι περισσότεροι λαοί της Ευρώπης συνδέονται διαχρονικά με την θάλασσα και την αλιεία.

Τα ψάρια αποτελούν πολύτιμη πηγή υγιεινής διατροφής και είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής διατροφής.

Επίσης, η αλιεία είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή που εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και έχει σημαντική συμβολή στις εθνικές οικονομίες πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

Μετά από μερικές δεκαετίες υπεραλίευσης, σήμερα έχει γίνει απαραίτητο για τους ψαράδες μας να ψαρεύουν με τρόπο που εξασφαλίζει ότι παραμένουν επαρκείς ποσότητες ψαριών στη θάλασσα, για να διατηρούνται σε υγιή κατάσταση τα οικοσυστήματα, έτσι ώστε  να μπορούν να ψαρεύουν με επιτυχία και στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στη διαχείριση της αλιείας και στα πρότυπα των υδατοκαλλιεργειών. Την τελευταία δεκαετία, οι πολιτικές μας απέδωσαν καρπούς σε περιοχές όπως ο βορειοανατολικός Ατλαντικός, όπου όλο και περισσότερα ιχθυαποθέματα αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να καταφέρουμε να εφαρμοστούν σε όλες τις θάλασσες της Ευρώπης αυτές οι επιτυχείς πρακτικές.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμφώνησαν στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Γενικός στόχος της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να γίνει η αλιεία βιώσιμη από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. Βιώσιμη αλιεία σημαίνει αλιεία σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των αποθεμάτων των ψαριών και ταυτόχρονα αλιεία που εξασφαλίζει τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις στα δίχτυα των ψαράδων.

Με τη νέα πολιτική τα αποθέματα των ψαριών στις θάλασσές μας θα επανέλθουν σε βιώσιμα επίπεδα και θα σταματήσουν οι αλιευτικές πρακτικές που συνιστούν αλόγιστη σπατάλη πόρων. Μακροπρόθεσμα, η νέα πολιτική θα εξασφαλίσει στους πολίτες της ΕΕ μια σταθερή, ασφαλή και υγιεινή πηγή τροφίμων.

Επιπλέον, η ΕΕ, ως ο σημαντικότερος εισαγωγέας προϊόντων αλιείας παγκοσμίως είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.  

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Όλοι, ψαράδες, έμποροι, καταναλωτές, είμαστε συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητα της αλιείας. 

Για να γίνει η αλιεία πιο βιώσιμη είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι καταναλωτικές συνήθειες όλων μας. Επειδή οι λανθασμένες επιλογές έχουν τεράστιο αντίκτυπο, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να γνωρίζουμε τι, πότε και πώς τρώμε, αγοράζουμε και πουλάμε ψάρια.

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε πληροφορίες, για το πώς να επιλέγετε αλιεύματα που προέρχονται από υγιείς πληθυσμούς (ιχθυοαποθέματα), αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Συγκεκριμένα, θα βρείτε:

Όλοι μαζί, καταναλωτές, επιχειρηματίες στην αγορά των ψαριών, εστιάτορες και κάθε παράγοντας που συμμετέχει στην διακίνηση και την κατανάλωση ψαριών, μπορούμε να επιτύχουμε δραστική αλλαγή των συνηθειών, έτσι ώστε στο τραπέζι του καταναλωτή να φτάνουν μόνο ψάρια βιώσιμης αλιείας. Κάνοντας έστω κι ένα μικρό βήμα, – με το να τρώμε, αγοράζουμε, ή πουλάμε ψάρια βιώσιμης αλιείας, – συμβάλλουμε στην μακροημέρευση της διατήρησης επαρκών ιχθυοαποθεμάτων στις θάλασσες μας.

Για να μπορέσουν τα παιδιά μας και οι μελλοντικές γενιές να διατηρήσουν την στενή σχέση που έχουμε εμείς σήμερα με την αλιεία.

Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός