UNZERTRENNLICH
Nachhaltig Fisch essen, kaufen und verkaufen

FAQ

FAQ

Duurzame visserijproducten, wat zijn dat precies?

Onder duurzame visserijproducten verstaan we vis en schaal- en schelpdieren die worden gevangen of gekweekt zonder dat de natuurlijke bestanden en hun leefomgeving daar hinder van ondervinden. In de visserij betekent dit dat bestanden niet overbevist mogen worden en dat ecosystemen niet beschadigd mogen worden. Met andere woorden: we gebruiken alleen wat de natuur ons op duurzame basis kan leveren. Dit is ook van groot belang voor de welvaart op langere termijn en de rendabiliteit van bedrijven en gemeenschappen die van de visserij afhankelijk zijn, zowel in Europa als wereldwijd.

Hoe kan ik helpen?

Als consument kunt u verantwoorde keuzes maken. Probeer na te gaan wat voor vis u eigenlijk koopt. Vraag bijvoorbeeld in de viswinkel, het restaurant of de supermarkt waar de vis vandaan komt, of het geen overbeviste soort is en hoe de vis is gevangen of gekweekt. Zij moeten u kunnen zeggen of de vis in het juiste seizoen is gevangen, zodat de dieren zich nog hebben kunnen voortplanten, en of de vis niet te jong is, om het voortbestaan van het visbestand niet in gevaar te brengen.

Maak ook gevarieerde keuzes. Momenteel bestaat het merendeel van het aanbod uit een klein aantal soorten die daardoor onder zware druk komen te staan. De overheid en de wetgever spelen wel een rol, maar met uw keuze kunt u heel direct de markt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld voor duurzame producenten te kiezen, geeft u een duidelijk signaal aan de andere, minder duurzame producenten.

Hoe kies ik de juiste vis?

Wees actief als consument en ga zelf na wat de opties zijn. Alleen zo kunt u de juiste keuzes maken. Er is volop informatie te vinden in tijdschriften, folders en op internet. Controleer ook de verpakking. Zo weet u of en door wie de producten zijn goedgekeurd, en wat dit precies betekent. Vraag het aan uw visboer, want die kan u vaak deskundig advies geven. En wees niet bang om eens een andere vissoort te kiezen. Er zijn namelijk genoeg duurzame opties die niet schadelijk zijn voor het milieu, en die vaak ook nog goedkoper zijn. En natuurlijk kan zo'n duurzame keuze lekker zijn: ontdek onbekende soorten, herontdek de favoriete soorten van uw grootouders en wees creatief in de keuken.

Is duurzame vis ook duurder?

Nee, veel duurzaam geproduceerde maar weinig bekende soorten zijn juist goedkoper. Bij sommige populaire soorten is de duurzame variant wel duurder, maar die extra inkomsten gaan naar de instandhouding van de soort en het ecosysteem, en ze creëren hoogwaardige werkgelegenheid voor mensen in heel Europa en daarbuiten. Op termijn leidt het herstel van de visbestanden tot meer vis in de zee en dus meer vangstmogelijkheden, lagere kosten voor de vissers en uiteindelijk lagere prijzen voor de consument.

Waar moet ik op letten op het etiket?

Bekijk op het etiket waar en hoe uw product tot stand is gekomen: is de vis gekweekt of gevangen, en als de vis is gevangen, met wat voor vistuig is dat dan gebeurd?

Wat is overbevissing en is dat erg?

Overbevissing betekent eenvoudigweg dat er teveel vis uit de zee wordt gehaald. Visbestanden kunnen zich alleen voortplanten, en dus blijven bestaan, als we ze daarvoor voldoende tijd geven. We moeten dus ons allemaal zorgen maken om overbevissing, want als we ecosystemen te veel verstoren, heeft dat ook gevolgen voor heel veel ander leven in de zee. Het is goed mogelijk dat daardoor hele soorten met uitsterven worden bedreigd. Om visbestanden de tijd te geven zich te herstellen, moeten we niet steeds meer energie steken in het bevissen van verdwijnende soorten, maar juist rationaal gaan vissen op overvloedige soorten.

Draait het niet allemaal om vistechniek?

Een correcte manier van vissen is belangrijk voor de duurzaamheid van de visserij, maar onze manier van consumeren is dat ook. Europese regeringen en instellingen blijven zich inzetten voor betere vangstmethoden en een beperking van de milieugevolgen, en dat blijft allemaal erg belangrijk. Maar een even groot deel van de verantwoordelijkheid ligt verderop in de aanvoerketen. Niet alleen de visserijsector moet zich inspannen, ook de consument moet zijn betrokkenheid laten zien. Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen.

Wat is teruggooien?

Teruggooien betekent dat ten onrechte gevangen vis weer wordt teruggegooid in zee, vaak al dood. Het gebeurt bijvoorbeeld omdat vissers niet altijd selectief kunnen vissen, vooral niet als ze op verschillende soorten tegelijk vissen. Deze praktijk is niet goed voor de gezondheid van de bestanden. De EU is zich daarvan bewust en wil de praktijk daarom nu verbieden. Via het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid wil de EU vissers steunen die hun vistuig selectiever maken en de markt helpen om alle gevangen vis optimaal te gebruiken.

Is duurzaamheid goed voor de handel?

Duurzame producten, vooral als ze gecertificeerd zijn, hebben een toegevoegde waarde: ze garanderen de consument dat zijn aankoop het milieu en de visbestanden niet schaadt. Dat is dus niet slecht voor de handel, integendeel. Duurzaamheid gaat in de regel ook gepaard met een betere kwaliteit. Het opent nieuwe markten en biedt extra afzetmogelijkheden. Bovendien biedt het zekerheid voor de toekomst van de handel, want bij een duurzame aanpak zijn visserijproducten nog jarenlang in grote hoeveelheden beschikbaar.

Is gekweekte vis duurzaam?

Aquacultuur, dat wil zeggen het kweken van vissen, schaal- en schelpdieren, kan de visserijdruk op wilde bestanden verminderen door een deel van de vraag naar bepaalde soorten op te vangen. De EU loopt op kop als het gaat om de aanpassing van bestaande soorten aan de aquacultuur en het ontwikkelen van nieuwe voederproducten en kweektechnieken. Net als elke andere sector kan aquacultuur schadelijk zijn als het niet op verantwoorde wijze wordt beheerd, maar er zijn Europese regels om te garanderen dat onze kwekerijen hoogwaardige, veilige en duurzame producten leveren.

Zo heeft de EU strenge regels voor de duurzaamheid van aquacultuurproducten, de bescherming van ecosystemen, milieuzorg, dierenwelzijn en gezondheid. Daardoor worden sommige producten wat duurder en kunnen viskwekers uit de EU moeilijker concurreren met invoer van buiten de EU. Toch is de EU ervan overtuigd dat duurzame aquacultuur een deel van de oplossing is.

Wat heeft dit te maken met het nieuwe Europese visserijbeleid?

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is het geheel van Europese regels voor de visserij en de aquacultuur. Het GVB bepaalt het beleid voor iedereen die vis, schaal- en schelpdieren in de EU vangt, kweekt of verhandelt. Met het oog op duurzaamheid wordt bijvoorbeeld niet alleen vastgelegd hoeveel vissers mogen vangen, maar ook hoe, wanneer en waar. De EU ziet erop toe dat de regels worden nageleefd, om bijvoorbeeld een eind te maken aan allerlei vormen van illegale visserij die het moeilijk maken om bestanden duurzaam te beheren. Ook zorgt het EU-beleid voor meer transparantie en concurrentievermogen, ordent het de markt en helpt het de sector om zich aan te passen en samen te werken.

Het GVB is van essentieel belang om de Europese visserijsector duurzaam te maken en het stuurt tegelijkertijd een krachtig signaal naar onze partners elders in de wereld. Het is in onze gemondialiseerde wereld van cruciaal belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt voor de toekomst van de visbestanden, de visserijsector en de visconsumptie van morgen. Dankzij het gemeenschappelijk visserijbeleid en met de hulp de visserij en de consument wil de EU haar positie als wereldleider op het gebied van visserijbeheer en aquacultuur versterken.

Moet de Europese Unie de visserijproblemen alleen oplossen?

De EU werkt nauw samen met tal van organisaties die zich inzetten voor een duurzame visserij. Het EU-beleid is gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke advies van onafhankelijke organisaties zoals de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES).

De Europese Unie roept bovendien alle betrokken partijen, van vissersorganisaties tot ngo's, en van nationale overheden tot andere belanghebbenden, op om mee te denken over nieuwe wetgeving. De EU wil de sector ecologisch, economisch en sociaal duurzamer maken en ervoor zorgen dat de vis, maar ook de bijbehorende banen en kansen, een veilige toekomst hebben.

Al heel wat burgers en organisaties hebben goede initiatieven genomen en tal van betrokkenen hebben goede voornemens geuit. Met de "Onafscheidelijk"-campagne wil de EU al die partijen een steuntje in de rug geven.