UNZERTRENNLICH
Nachhaltig Fisch essen, kaufen und verkaufen

Sell

Sell

Zakaj prodajati ribe, katerih staleži so trajnostni

Zato, ker se potrošniki vedno bolj zanimajo za izvor prehranskih izdelkov, ki jih kupujejo. Še pred desetimi leti se s tem niso ukvarjali, zdaj pa je to vedno bolj pomembno in ta trend se bo še nadaljeval.

Vedno več ljudi je pripravljenih plačati višjo ceno za prehranske izdelke iz trajnostnega vira.

Morski sadeži iz trajnostnih virov pomenijo trajnosten poslovni model.  S prodajo rib iz trajnostnih staležev ohranjate obstoječe trge in si zagotavljate nove. Z razširitvijo ponudbe si odpirate vrata na nove trge.

Ne prodajate samo rib, ampak tudi zgodbo o tem, od kod ribe prihajajo, kako jih gojijo ter zgodbo o delavcih in delavkah, ki za tem stojijo.

Ribiški sektor bi moral te spremembe uveljavljati, tako da potrošnikom omogoča izbiro trajnostnih proizvodov ter jih spodbuja k večjemu zanimanju za hrano, ki jo kupujejo. Bodite ponosni na svoje proizvode in na svoj prispevek k spremembi nakupovalnih navad.

Kako prodajati ribe, katerih staleži so trajnostni

Če se boste odločili, da boste restavracijam, trgovinam ali na tržnici  prodajali ribe iz trajnostnega ribolova ali ribogojstva, si boste zagotovili dobiček.

Če boste pri enem od številnih svetovnih sistemov standardov pridobili certifikat o trajnosti vaših proizvodov, bodo potrošniki vedeli, da je izvor vaših rib preveril zunanji pristojni organ – tako se bodo lažje odločili za nakup. Pozanimajte se kateri sistem je za vaš proizvod najpreglednejši in najustreznejši.

K prodaji trajnostnih proizvodov lahko pomembno prispevate tudi tako, da potrošnike obveščate in jih spodbujate k nakupu manj znanih rib, katerih staleži niso ogroženi. K ohranjanju trajnostnih virov lahko prispevajo številne nacionalne organizacije.

Svoje kupce obveščajte o tem, kako prodajate, kje in od koga kupujete ter jim pokažite, kako zelo se zavzemate za trajnostno ponudbo proizvodov.

Prevzemite vodilno vlogo pri ohranjanju trajnosti ter s svojimi sogovorniki tesno sodelujte pri ohranjanju morij, kakovosti svojih proizvodov in svojega sektorja.