UNZERTRENNLICH
Nachhaltig Fisch essen, kaufen und verkaufen

Sell

Sell

Miksi on tärkeää, että myymäni kala on tuotettu kestävällä tavalla?

Kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, mistä heidän ostamansa ruoka on peräisin. Vielä kymmenen vuotta sitten ei ruoan alkuperä kuulunut useimpien kuluttajien tärkeimpiin valintakriteereihin, mutta tietoisuus asiasta lisääntyy jatkuvasti.

Yhä useampi kuluttaja on valmis maksamaan ruoastaan enemmän, jos hän tietää, että se on kestävällä tavalla tuotettua.

Kestävien periaatteiden noudattaminen kalantuotannossa edistää myös liiketoiminnan kestävyyttä. Kalavarojen vastuullinen hyödyntäminen auttaa varmistamaan, että tuottaja voi säilyttää markkinaosuutensa myös tulevaisuudessa. Sen ansiosta tuottaja voi myös laajentaa tuotevalikoimaansa ja päästä uusille markkinoille.

Kalan myyminen ei ole vain tuotteiden myyntiä. Kuluttajat haluavat tietää, mistä kala tulee, miten se tuotetaan ja ketkä ovat osallistuneet sen tuotantoon.

Kalan tuottajien ja myyjien olisi aktiivisesti tarjottava kuluttajille kestäviä tuotevaihtoehtoja ja kannustettava heitä ottamaan selvää ostamastaan ruoasta. Ole ylpeä myymistäsi tuotteista ja omasta panoksestasi!

Miten voin myydä kestävällä tavalla tuotettua kalaa?

Ravintolan, kaupan tai torikojun muuttaminen kalavarojen kestävän käytön periaatteiden mukaiseksi on sekä mahdollista että kannattavaa.

Kalan tuotannolle on olemassa useita maailmanlaajuisia sertifiointijärjestelmiä. Jos myyjä hankkii tuotteilleen kestävien periaatteiden noudattamista osoittavan sertifioinnin, kuluttajat tietävät, että jokin ulkoinen taho seuraa ja valvoo kalan tuotantoa, ja voivat tehdä turvallisia valintoja. Tutustu eri sertifiointijärjestelmiin ja valitse omille tuotteillesi sopivin ja selkein vaihtoehto.

Myyjä voi edistää kalavarojen kestävää käyttöä myös ottamalla valikoimaansa vähemmän tunnettuja kalalajeja, joita liikakalastus ei uhkaa. Eri EU-maissa on useita järjestöjä, joilta saa lisätietoa kestävästä kalataloudesta.

Kerro asiakkaillesi, mistä ja keneltä ostat myymäsi kalan ja mitä periaatteita myynnissäsi noudatat. Näytä kuluttajille, että olet sitoutunut kalavarojen kestävän käytön periaatteisiin.

Tartu tilaisuuteen – voit olla markkinajohtaja kalavarojen kestävän käytön alalla. Yhteistyössä asiakkaidesi kanssa voit edistää merten suojelua, tuotteidesi korkeaa laatua ja kalantuotantoalan tulevaisuuden turvaamista.