UNZERTRENNLICH
Nachhaltig Fisch essen, kaufen und verkaufen

Sell

Sell

Varför sälja hållbar fisk?

Allt fler konsumenter vill veta varifrån maten kommer. För tio år sedan var det inte lika många som brydde sig om det, men nu ökar intresset och trenden ser ut att fortsätta.

Allt fler är beredda att betala mer om de vet att maten är hållbart producerad.

Hållbar fisk betyder hållbar verksamhet. Genom att sälja fisk från hållbara bestånd kan du behålla din marknad, även i framtiden. Du kan också öppna dörren till nya marknader genom att diversifiera ditt sortiment.

Det handlar lika mycket om att sälja en berättelse som en produkt. En berättelse om varifrån fisken kommer, hur den har fiskats och om människorna bakom den.

Branschen bör driva förändringen genom att ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val och uppmuntra dem att ställa frågor om maten. Var stolt över dina produkter och ditt bidrag till utvecklingen.

Hur kan jag sälja hållbar fisk?

Det är både möjligt och lönsamt att ha en hållbarhetspolicy för din restaurang, din affär eller ditt fiskstånd.

Om du har en hållbarhetscertifiering från något av de många internationella systemen visar du konsumenterna att din fisk har kontrollerats av utomstående. De kan därför lita på att de gör ett bra val. Ta reda på vilket system som är tydligast och bäst lämpat för din produkt.

Du kan också bidra till hållbart fiske genom att sälja mindre kända fiskarter som inte är överexploaterade och på så vis utbilda och inspirera kunderna. Det finns många nationella organisationer som kan hjälpa dig att hitta hållbara källor.

Upplys dina kunder om hur du säljer och var och från vem du köper in fisken. Visa hur engagerad du är.

Du kan leda marknaden mot en hållbar utveckling och samarbeta med dina kunder för att skydda haven, produkternas kvalitet och din verksamhet.