Intet kan skille os ad
Spis, køb og sælg bæredygtige fisk

Opdrættet i EU - Akvakultur

Opdrættet i EU - Akvakultur

Fisk opdrættet i EU: et sundt, friskt og lokalt alternativ

Vi ved alle, at fisk er fyldt med proteiner, godt for hjertet og en god kilde til vitaminer og næringsstoffer. På samme tid er det ingen hemmelighed, at vi overfisker vores have og bringer fiskebestandene i fare. 

Fiskeopdræt, eller akvakultur, kan hjælpe med at lette denne byrde på vilde fisk i forbindelse med opfyldelsen af vores stadig voksende behov for fisk – både i og uden for EU. Fiskeopdræt er en af verdens hurtigst voksende fødevaresektorer og tegner sig for omkring halvdelen af de fisk, der spises verden over hvert år, og tallet vokser fortsat. Kort sagt ville der uden fiskeopdræt ikke være nok fisk til at føde verdens befolkning. Det ville betyde at vi måtte fange flere fisk fra havene og dermed sætte de vilde fiskebestandes langsigtede bæredygtighed over styr.

Opdrættet fisk er lokal fisk

Ud over at give os gode proteiner i vores kost er akvakulturprodukter lokale – og kan hjælpe med at udvikle vores lokale økonomier. I EU importerer vi i øjeblikket 68 % af de fiskeprodukter, vi spiser, og kun 10 % af vores forbrug er opdrættet her. Den europæiske akvakulturindustri beskæftiger i øjeblikket over 80 000 personer direkte, og tallet forventes at vokse, da flere og flere af vores fiskeprodukter fremstilles af europæiske dambrug. EU vil gennem den nyligt ændrede fælles fiskeripolitik og målrettet økonomisk bistand støtte vækst i sektoren, skabe flere jobmuligheder og sikre, at alle fisk, som opdrættes i Europa, fortsat er af høj kvalitet, sunde og bæredygtige.

Sådan fungerer dambrug 

Akvakultur vil sige opdræt af fisk og skaldyr herunder opdræt af ferskvands- og havdyr og i den senere tid også forskellige typer alger. Der findes dambrug i hele Europa, og de producerer mange forskellige typer fisk, skaldyr og alger. Der anvendes en række forskellige opdrætsmetoder - bl.a. traditionelle metoder som f.eks. reb, net og tanke eller mere sofistikerede metoder som vandrecirkuleringssystemer. Omkring halvdelen af EU’s produktion består af skaldyr, hvor muslinger og østers er de mest populære, mens saltvandsfisk som laks, havrude og havaborre udgør omkring en fjerdedel af produktionen. Ferskvandsfisk som ørred og karpe udgør omkring en femtedel.

Ligesom med landbrug er den største prioritet fortsat at producere sunde fødevarer for forbrugerne samt at beskytte dyrevelfærden og respektere miljøet. Dambrug er afhængige af rent vand og sanitære leveforhold. I mange tilfælde kan fiskene eller skaldyrene finde de næringsstoffer, de har brug for, i deres omgivelser, men hvis det er nødvendigt, sørger opdrætterne for yderligere føde for at sikre en afbalanceret og sund kost. Alt dette foregår i overensstemmelse med stramme europæiske standarder vedrørende miljø og forbrugerbeskyttelse, så fisk opdrættet i EU er bæredygtige, friske, sikre, lokale og sporbare.