Intet kan skille os ad
Spis, køb og sælg bæredygtige fisk

About

About

Intet kan skille os ad

I århundreder har vi europæere elsket vores fisk.

De giver os ernæring og sundhed.

De giver os job.

De  giver os succes og fremgang.

Når vi fanger fisk i havet, må vi sørge for, at der stadig er nok tilbage til at holde vores økosystemer sunde, så vi kan blive ved med at fiske i fremtiden.

EU er verdensførende, når det gælder standarderne for fiskeriforvaltning og akvakultur. I de sidste ti år har vores politik haft en positiv indvirkning på områder som f.eks. det nordøstlige Atlanterhav, hvor fiskebestande i stigende grad bliver fanget på en bæredygtig måde. Der skal dog stadig gøres mere for at brede succesen ud over resten af Europa. 

I 2013 blev Europa-Kommissionen, EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet enige om den nye fælles fiskeripolitik, der handler om at fremme bæredygtigheden for europæisk fiskeri og akvakultur – såvel miljømæssigt som økonomisk og socialt.

Vi europæere importerer flest fiskeprodukter i verden, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at sætte et godt eksempel uden for vore egne farvande.  

Bæredygtighed er vores allesammens ansvar.

Hvis vi ændrer på vores fiskeforbrug, kan vi sikre et mere bæredygtigt fiskeri.  Som forbrugere og markedsaktører bør vi være opmærksomme på spørgsmålene hvordan, hvad og hvor, når vi spiser, køber og sælger fisk og skaldyr. De har nemlig stor indflydelse på denne vigtige fødevarekilde.

Her på siden kan du finde ressourcer, der kan hjælpe dig med vælge de fisk og skaldyr, der kommer fra sunde bestande, er fanget på forsvarlig vis og produceret på en bæredygtig måde.  Du kan finde:

Vi kan allesammen gøre en forskel. Hver gang vi enten spiser, køber, eller sælger et bæredygtigt fiskeprodukt, bidrager vi til at sikre, at både vores børn og fremtidige generationer kan have glæde af den samme fisk, som vi har i dag.