PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Sell

Sell

Prodej

Hodnota produktů udržitelného rybolovu je vyšší. To je dobré pro váš podnik, ale i pro ochranu životního prostředí a udržitelnost mořských ekosystémů.

Proč prodávat produkty udržitelného rybolovu?

Protože spotřebitele stále více zajímá, odkud pocházejí potraviny, které konzumují. Ještě před 10 lety většina spotřebitelů na tyto věci příliš nemyslela. Dnes už je tomu jinak. Jde při tom o stále sílící trend.

Protože stále více lidí je ochotna zaplatit vyšší cenu, pokud ví, že potraviny byly vyprodukovány udržitelným způsobem.

Protože dbát na udržitelnost rybolovu znamená také zajistit udržitelnost  podnikání v této oblasti. Využití těch rybích populací, které jsou v udržitelném stavu znamená zachovat si  stávající trh a zajistit jeho budoucnost. Díky diverzifikaci sortimentu výrobků to také znamená otevřít si dveře k novým trhům.

Protože prodávat ryby znamená zároveň i prodávat jejich příběh. Příběh o tom, odkud ryba pochází, jak se produkuje a příběh lidí, kteří se na tom podíleli.

A protože dané odvětví by nejen mělo být nedílnou součástí těchto změn, ale i její hnací silou, dávat možnosti si vybírat produkty udržitelného rybolovu a motivovat spotřebitele k tomu, aby se zajímali o původ a další vlastnosti produktů, které konzumují. Buďte hrdí na své produkty a na to, jak k udržitelnosti přispíváte.

Jak můžeme prodávat produkty udržitelného rybolovu?

To, že mořské produkty, které ve vaší restauraci, obchodě nebo stánku nabízíte, pocházejí z udržitelného rybolovu, by se měla stát vaší politikou. Je to možné a přináší to i zisk.

Pro své produkty můžete v rámci některého z příslušných celosvětových systémů získat certifikaci udržitelnosti. Vaši zákazníci tak budou mít jistotu, že vaše produkty prošly kontrolou,–  a že si tedy dobře vybrali. Zjistěte si který systém je nejtransparentnější a nejvíce se hodí pro vaše produkty.

Vaše zákazníky můžete vést ke kvalifikovanějšímu výběru, že budete nabízet méně známé druhy ryb, jejichž populace netrpí nadměrným rybolovem.  Pomoci vám může řada organizací z jednotlivých členských států.

Informujte své zákazníky o tom, jak, kdy a od koho produkty nakupujete a ukažte, že i vám jde o uchování mořských zdrojů pro další generace.

Buďte na trhu zastánci udržitelnosti a spolu se svými zákazníky tak přispějte k ochraně moří, kvalitě svých produktů a prosperitě celého odvětví.