PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

MEDFISH4EVER - Call to Action - CS

MEDFISH4EVER - Call to Action - CS

#MedFish4ever je spolecnou a hlavní prioritou. Vaše príspevky mají zásadní význam bez ohledu na to, zda pracujete ve verejném, nevládním nebo soukromém sektoru.

Tato platforma má sloužit jako názorná ukázka opatrení ilustrujících závazky vyplývající z Vaší práce. Díky temto príspevkum se stane jedinecnou príležitostí pro výmenu osvedcených postupu a úspešných iniciativ – zapojte se proto prosím i Vy a prispejte svými vlastními nápady.

Seznam opatrení

MedFish4Ever predstavuje spolecnou a dlouhodobou cestu k udržitelnému rybolovu ve Stredozemním mori, jejímž cílem jsou prosperující spolecenství a ekosystémy.

Existují ruzné zpusoby, jak tohoto cíle dosáhnout, a všechny jsou potrebné a vzájemne se doplnují. Abychom názorne doložili váš souhlas s touto myšlenkou a dosáhli zapojení i dalších osob, rádi bychom propagovali všechna prijatá opatrení.

V zájmu urychlení dosahování výsledku a sladení postupu prosím vyplnte priložený formulár s popisem vašich opatrení a zašlete nám jej zpet na adresu info@medfish4ever.com

Kdo nás podporuje?

1. Verejné orgány a organizace 

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, španelský generální tajemník pro rybolov
Ministerstvo zemedelství, potravin a životního prostredí – rybolovu, Španelsko

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, marocký generální tajemník pro rybolov
Ministerstvo zemedelství a morského rybolovu, Maroko

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Gesine Meissner, poslankyne Evropského parlamentu a predsedkyne meziskupiny pro more, reky, ostrovy a pobrežní oblasti
Meziskupina pro more, reky, ostrovy a pobrežní oblasti (Searica) v Evropském parlamentu

2. Odvetví a trhy

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, reditel skupiny evropských rybáru provozujících rybolov s malým dopadem (Low Impact Fishers of Europe) pro oblast Stredomorí
Low Impact Fishers of Europe (LIFE)

3. Neziskové organizace

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

• Marco Lambertini, generální reditel WWF International
Svetový fond na ochranu prírody (WWF)

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

• Lasse Gustavsson, první místopredseda a výkonný reditel organizace OCEANA v Evrope
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

• Rupert Howes, reditel Rady pro správu morí (Marine Stewardship Council)
Rada pro správu morí (MSC)