PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Akvakultura EU

Akvakultura EU

Ryby z chovu EU jsou zdravé, čerstvé, místní

Je všeobecně známo, že ryby jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, jsou velmi prospěšné pro dobrou srdeční činnost a obsahují spoustu vitamínů a živin. Zároveň není žádným tajemstvím, že naše moře a oceány trpí nadměrným rybolovem a že tamějším populacím ryb hrozí zánik. 

Chov ryb neboli akvakultura může pomoci zmírnit tento tlak a uspokojovat stále rostoucí poptávku po rybách v EU i v celosvětovém měřítku. Jde o jedno z nejrychleji rostoucích odvětí produkce potravin. Polovina ryb zkonzumovaných každoročně na celém světě pochází z akvakultury a tento podíl stále roste. Jednoduše řečeno, bez akvakultury nebude k dispozici dostatek ryb pro obživu celosvětové populace. A bez akvakultury by bylo  nutné vylovit více ryb z moří a oceánů a zasadit tak těžkou ránu dlouhodobé udržitelnosti populací volně žijících ryb.

Ryby z chovu jsou místní ryby

Ryby z akvakultury nám poskytují dostatek kvalitních bílkovin, ale kromě toho jsou hodnotné i proto, že jsou místní – jejich chov může pomoci rozvoji místních ekonomik. V EU v současné době dovážíme 68 % mořských produktů, které konzumujeme, zato pouze 10 % pochází z evropské akvakultury. Toto odvětví již přímo zaměstnává více než 80 000 lidí, přičemž se očekává, že toto číslo vzroste s tím, jak roste podíl mořských produktů od našich chovatelů. Evropská unie růst tohoto odvětví podporuje prostřednictvím své nově reformované rybářské politiky a cílené finanční podpory. Podporuje vznik nových pracovních příležitostí v tomto odvětví a dohlíží na to, aby všechny ryby z akvakultury v Evropě byly i nadále vysoce kvalitní, zdravé a udržitelné.

Jak akvakultura funguje 

Akvakulturou se rozumí potravinářský chov vodních živočichů (mořských i sladkovodních) a od nedávné doby také pěstování různých druhů řas. Akvakultura se realizuje v celé Evropě a přináší mnoho druhů ryb, měkkýšů, korýšů a řas. Používá se celá řada různých způsobů chovu od tradičních, jako je chov na šňůrách, v klecích či v nádržích, až po složitější systémy s recirkulací vody. Přibližně polovinu evropské produkce představuje chov měkkýšů (nejčastěji slávek a ústřic). Čtvrtinu produkce představuje chov mořských ryb (losos, mořan zlatý a mořčák evropský). Sladkovodní ryby jako kapr a pstruzi představují pětinu produkce.

Stejně jako v oblasti zemědělství zůstává nejvyšší prioritou produkce zdravých potravin pro spotřebitele, jakož i ochrana dobrých životních podmínek živočichů a dodržování ochrany životního prostředí. Chovatelé ryb závisejí na čistotě vody a vyhovujících sanitárních podmínkách. V mnoha případech mají  vodní živočichové  k dispozici potřebné živiny přímo v prostředí, v němž jsou chováni, ale pokud je to nutné, chovatelé jim přidávají krmivo tak, aby měli zajištěnu vyváženou a zdravou stravu. To vše se provádí tak, aby byly dodrženy přísné evropské environmentální normy a předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Tak je zajištěno, že akvakulturní produkce EU je bezpečná, udržitelná, místní, snadno vysledovatelná a že přináší ryby, které jsou zdravé a čerstvé.