PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Eat

Eat

Konzumace

Vybírejte si produkty udržitelného rybolovu. Pomůžete mořím a oceánům – a sami budete zdraví jako rybička.

Proč konzumovat produkty udržitelného rybolovu?

Protože ryby a mořské produkty představují v naší výživě důležitou složku. Poskytují nám nejen bílkoviny, ale i mastné kyseliny, vitamíny a minerály důležité ze zdravotního hlediska. 

Protože pokud budeme odpovědně nakládat s našimi mořskými zdroji a dáme rybím populacím šanci se vzpamatovat a dobře prospívat, budeme moci to, co nám tyto zdroje nabízejí, využívat nejen my, ale i naše děti.

Protože víme, že trh reaguje na chování spotřebitelů (ať už jednotlivců, nebo celku).

Protože pokud chceme něco změnit, musíme mít lepší informace o různých možnostech, které můžeme v zájmu udržitelného rybolovu zvolit; pokud si budeme kvalifikovaněji vybírat, co konzumujeme, můžeme něco ovlivnit.

Pokud naopak zůstaneme nečinní, zůstane moře prázdné. Rybářské sítě budou bez ryb a ryby budou chybět i v našem jídelníčku.

Jak se můžeme přesvědčit, že konzumujeme produkty udržitelného rybolovu?

Jedlých ryb, korýšů a měkkýšů existují stovky druhů.  Jako spotřebitelé bychom si měli vybírat ty druhy, které nejsou ohroženy.

Někdy stačí málo, třeba si jen místo tresky  obecné vybírat tresku jednoskvrnnou nebo tmavou nebo zkusit druhy chované v akvakultuře, ať již sladkovodní (pstruhy duhové nebo candáty východní) nebo mořské (platýse či tresky). Neprávem opomíjeným druhem je také kranas evropský. Z hlediska udržitelnosti konzumace je bezproblémový i výběr sleďů obecných ze Severního moře, protože tato populace je v dobrém stavu.

Je možné se také obrátit k méně známým druhům, jakým je např. velmi chutná, a přitom levná pakambala průsvitná. Méně známým druhům ryb lze přijít na chuť za pomoci nových receptů, anebo oprášit recepty našich babiček.

Důležitým faktorem je také velikost ryb. EU zavedla u některých druhů minimální přípustné velikosti a stanovila povolenou dobu rybolovu, aby se populace ryb stačily obnovovat.  

Pokud jste v restauraci, zeptejte se, odkud ryby, které jste si objednali, pocházejí, jak byly vyprodukovány a zda jde o produkt udržitelného rybolovu. Zeptejte se kuchaře, jak se staví k otázce udržitelnosti konzumace mořských produktů. V rybách se musí vyznat i prodejce, od něhož je nakupujete. Zeptejte se i jeho.

Svět ryb a mořských produktů skýtá celou řadu nových objevů, podívejte se, co skrývá ve vaší zemi.