PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Buy

Buy

Nákup

Vybírejte si produkty udržitelného rybolovu. Ochutnejte další druhy ryb – ochráníte vzácné mořské zdroje.

Proč kupovat produkty udržitelného rybolovu?

Protože jsme si vědomi toho, že to, jak se jako spotřebitelé rozhodujeme, ovlivňuje, jak se ryby loví a co se s nimi děje, než se dostanou k nám na stůl. Pokud trváme na udržitelných produktech,  ovlivňujeme nabídku na trhu.

Protože když nakupujeme produkty udržitelného rybolovu, můžeme si být jisti, že chráníme hodnoty a při tom dostáváme, co chceme.

Protože nyní je snadnější než kdy dříve vědět, co kupujeme; společná rybářská politika Evropské unie přináší nová pravidla pro označování, takže spotřebitel může zjistit, odkud přesně ryby pocházejí.

Protože je tak jasné, že nepodporujeme rybolov, který používá nezodpovědné praktiky. Od roku 2015 se bude postupně ukončovat nehospodárná praxe výmětů ryb, takže do roku 2019 bude zcela odstraněna. To znamená, že rybářská plavidla budou muset veškerý svůj úlovek vyložit. Na trh se tak dostanou i méně známé druhy   a nepřijdou vniveč.

Protože máme více možností. Stále důležitější úlohu v dodávce zdravé a výživné stravy, kterou ryby a další mořské produkty představují, hraje akvakultura, díky níž se zmenšuje tlak na divoce žijící populace ryb. V EU si díky ní můžeme koupit lososa, pstruha, mořčáka evropského (tzv. mořského okouna), kapra, jesetera, slávky jedlé, ústřice a mnoho jiných oblíbených druhů. Všechny akvakulturní chovy podléhají přísným environmentálním a zdravotním pravidlům.

Jak se můžeme přesvědčit, že nakupujeme produkty udržitelného rybolovu?

Spotřebitel má v tomto směru k dispozici celou řadu vodítek. Jednou z hlavních otázek je: Jak se při nákupu ryb rozhodnout?

Informace o tom, odkud ryby pocházejí, jak byly uloveny nebo vyprodukovány, vám může poskytovat supermarket, specializovaný obchod nebo restaurace, kde chcete ryby koupit nebo objednat. Mohou vám vysvětlit, proč daný produkt pochází z udržitelného rybolovu, či nikoliv.  „Čerstvá“ ryba velmi často znamená „v místě ulovená“.

O alternativních druzích ryb nebo těch druzích, které jsou méně ohroženy nadměrným rybolovem, vám fundované informace mohou podat regionální nebo celostátní orgány nebo nevládní organizace.  Požádejte místního výrobce, aby vysvětlil, jak přišel ke svým úlovkům a co dělá pro udržitelnost rybích populací.

Posoudit, jak je to s udržitelností balených rybích polotovarů, vám mohou pomoci systémy označování rybích produktů.  Nicméně tak, jako v případě všech nezávislých systémů, doporučujeme se nejdříve informovat, z čeho certifikace daného systému vychází.

Chtějte spolehlivé informace. Udělejte si vlastní úsudek. Poraďte se se svým prodejcem.

Nakupovat produkty udržitelného rybolovu znamenat změnit přístup ke spotřebě ryb. Moře, řeky a jezera nám však díky tomu budou v budoucnu nabízet, na co jsme teď zvyklí.