PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Akvakultura EU - Školní projekt

Akvakultura EU - Školní projekt

Školní projekt – poučení o evropské akvakultuře

Akvakultura neboli chov ryb, možná nejrychleji rostoucí odvětví potravinářské výroby na světě, překvapivě zůstává neznámá pro mnoho lidí mimo toto odvětví.

Školní projekt „Chováno v EU“ má zvýšit povědomí o odvětví akvakultury mezi evropskou mládeží (12–18 let). Projekt studentům přiblíží chov ryb, aby věděli, jaký vliv má na místní společenství.

Prozkoumají úlohu odvětví v potravinářské výrobě a v ochraně životního prostředí. A objeví různé obchodní a kariérní příležitosti, které akvakultura nabízí.

Při svém výzkumu a bádání se studenti mohou věnovat nejrůznějším mořským i sladkovodním rybám, měkkýšům, korýšům a řasám, které se produkují, a různým používaným tradičním a modernějším výrobním metodám.

Projekt se nyní zkouší ve 20 školách v 10 zemích EU (Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Polsko, Španělsko a Spojené království).

 

 

Producenti v odvětví akvakultury zpátky do školy

Klíčovou součástí projektu je návštěva místního chovatele ryb, aby studenti měli příležitost promluvit si s odborníkem, provádět vlastní výzkum a zapojit se do zábavné a interaktivní atrakce pro návštěvníky.

Pro učitele byla připravena projektová sada, abyste měli vše, co potřebujete, aby mohli projekt naplánovat a realizovat, od první lekce přes návštěvu až po následné činnosti, které se mohou zaměřovat například na výživu a vaření, vědu a technologie nebo na komunikaci a umění. 

/fisheries/inseparable/cs/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Zapojte se

K zapojení povzbuzujeme všechny školy.

Materiály, které vytvoří vaši studenti, budou pravidelně zveřejňovány na účtech našich sociálních médií.

Informujte nás prosím na adrese: mare-communication@ec.europa.eu

Školní sada

Další podrobnosti o tomto projektu jsou k dispozici v této brožuře.

Seznam akvakulturních podniků v EU a jejich pracovníků, které mohou školy kontaktovat.

Upozorňujeme, že Evropská unie nemůže pokrývat žádné náklady.