PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

About

About

PATŘÍME K SOBĚ

Bez ryb si již po celá staletí  Evropané nedovedou představit život.

Jsou důležitou, a především velmi zdravou součástí naší stravy.

Vzniká díky nim spousta pracovních příležitostí.

Přinášejí prosperitu.

Lidé si z moře ryby berou, ale musejí myslet také na to, aby jich dostatečné množství v moři zůstávalo – mořské ekosystémy musejí být v dobrém stavu, pokud chceme v rybolovu pokračovat i v budoucnu.

Evropská unie hraje přední roli v řízení rybolovu a tvorbě standardů pro akvakulturu. Její politika měla v posledním desetiletí příznivý dopad na situaci v severovýchodním Atlantském oceánu – v této oblasti se stále více rybích populací daří držet na udržitelné úrovni. Nyní je tento úspěch třeba přenést i do  dalších oblastí evropských moří a oceánů.

V roce 2013 Evropská komise spolu s vládami členských států a Evropským parlamentem schválila novou společnou rybářskou politiku tak, aby se evropské odvětví rybolovu a akvakultury mohlo dále rozvíjet a aby bylo udržitelné z environmentálního, ekonomického i sociálního hlediska.

Jako největší světový dovozce rybích produktů musí Evropská unie sloužit jako příklad, který je hodný následování i mimo evropské vody. 

K vyšší udržitelnosti rybolovu může přispět každý z nás.

Může jí totiž napomoci tím, že změní své návyky, pokud jde o konzumaci ryb. Jako spotřebitelé a aktéři na trhu si musíme být vědomi toho, že co, kdy a jak z mořských produktů jíme, kupujeme a prodáváme, má na tento nesmírně hodnotný zdroj obrovský dopad.

S pomocí těchto stránek si můžete vybírat produkty udržitelného rybolovu, které pocházejí ze zdravých populací a které byly uloveny nebo vyprodukovány zodpovědným způsobem.  Najdete zde:

Záleží na každém z nás. I malá změna v tom – zda jíme, kupujeme nebo prodáváme produkty udržitelného rybolovu – napomůže tomu, aby i ryby nechyběly v životě našich dětí a dalších generací.