НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

MEDFISH4EVER - Call to Action - BG

MEDFISH4EVER - Call to Action - BG

#MedFish4ever е споделен и първостепенен приоритет. Независимо дали работите в обществения, неправителствения или частния сектор, вашият принос е от съществено значение.

Това е платформа за представяне на дейностите, които илюстрират изпълнените от вас ангажименти. Тя ще служи като място за уникален обмен на добри практики и успешни инициативи, затова моля, присъединете се и изпратете информация за вашите дейности.

Диаграма на дейностите

MedFish4Ever е съвместна и дългосрочна инициатива за устойчиво развитие на рибарството в Средиземно море, за проспериращи общества и екосистеми.

Има различни начини да се постигне това и те всички са необходими и допълващи се. За да покажете вашата подкрепа и така да ангажираме и други участници, бихме искали да насърчим всички предприети мерки.

За да ускорим резултатите и координацията, моля, попълнете приложената форма, описваща вашите мерки и я изпратете обратно на info@medfish4ever.com

Подкрепящи организации

1. Обществени органи и организации 

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, Генерален секретар по рибарство на Испания
Министерство на земеделието, храните и околната среда - рибарство, Испания

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, Генерален секретар по рибарство на Мароко
Министерство на земеделието и морския риболов, Мароко

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Евродепутат Gesine Meissner, председател и на смесената група за моретата, реките, островите и крайбрежните райони
Смесена група за моретата, реките, островите и крайбрежните райони (Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas (Searica)) в Европейския парламент

2. Industry and markets

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, директор за Средиземно море на Дребни рибари в Европа
Дребни рибари в Европа (Low Impact Fishers of Europe (LIFE))

3. Non profit organisations

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, генерален директор на WWF International
Световен фонд за дива природа (World Wildlife Fund (WWF))

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, старши вицепрезидент и изпълнителен директор на OCEANA в Европа
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, изпълнителен директор на Съвет за управление на риболова
Съвет за управление на риболова (Marine Stewardship Council (MSC))