НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

Развъждани в ЕС - Aквакултури

Развъждани в ЕС - Aквакултури

Риба, развъждана в ЕС — здравословна, прясна, местна алтернатива

Всички знаем, че рибата е пълна с белтъчини, че е от полза за сърцето и че е богата на витамини и хранителни вещества. Не е тайна обаче и че ловим прекалено много риба в нашите морета и излагаме рибните запаси на риск. 

Рибовъдството, или аквакултурата, може да помогне за облекчаване на натиска върху дивите риби, когато става въпрос за удовлетворяване на все по-голямото търсене на риба — както в ЕС, така и в световен мащаб. Рибовъдството е един от най-бързо растящите хранителни сектори в света — той осигурява половината от рибата, която се консумира ежегодно в световен мащаб всяка година, с тенденция към повишаване на този дял. По-просто казано, без аквакултура не би имало достатъчно риба за изхранването на световното население. Това би довело до улов на повече риба от нашите морета и излагане на риск на дългосрочната устойчивост на запасите от свободно обитаващи риби.

Рибата от развъдник е местна риба

Освен че ни осигуряват висококачествени протеини, продуктите от аквакултури са местни и могат да спомогнат за развитие на местната икономика. Днес внасяме 68% от морските дарове, които консумираме, а развъждаме само 10% в ЕС. Над 80 000 души вече са заети пряко в европейската аквакултура и се очаква техният брой да нарасне, тъй като все повече от нашата морска храна се осигурява от производители на риба в ЕС. Чрез наскоро реформираната си политика в областта на рибарството и чрез целева финансова подкрепа Европейският съюз подкрепя разрастването на сектора, създава повече възможности за работа и гарантира, че всички риби, отглеждани в развъдници в Европа, продължават да бъдат здравословни, устойчиви и с високо качество.

Как функционира рибовъдството 

Отглеждат се сладководни и соленоводни животни, а отскоро и различни видове водорасли. Рибовъдството е разпространено в цяла Европа и се произвеждат много видове риба, черупчести, ракообразни и водорасли. Използват се различни методи на развъждане, включително традиционни методи като въжета, мрежи и резервоари или по-сложни методи като системи за рециркулация на водата. Около половината от производството на ЕС е посветено на черупчести мекотели, като най-популярни са мидите и стридите, а морските риби като сьомга, ципура и лаврак са около четвърт от производството. Сладководните риби като пъстърва и шаран са една пета от производството.

Също както в селското стопанство основните приоритети са производството на здравословна храна за потребителите, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда. Чистата вода и добрите санитарни условия са важна предпоставка за работата на рибовъдите. В много случаи рибите или мекотелите могат да намерят хранителните вещества, от които се нуждаят, в околната среда, но когато е необходимо, рибовъдите осигуряват допълнителен фураж, за да се гарантира балансиран и здравословен режим на хранене. Всичко това се прави при спазване на строгите европейски стандарти за защита на околната среда и потребителите, за да бъде рибата, отглеждана в ЕС, устойчива, прясна, безопасна, местна и лесно проследима.