НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

Buy

Buy

Купувайте

Избирайте продукти от устойчиво рибарство. Помогнете за опазването на този ценен ресурс и открийте нови вкусове.

Защо да купуваме продукти от устойчиво рибарство?

Защото знаем, че нашият избор като потребители се отразява на всяка стъпка по пътя на рибата от морето до трапезата, и като настояваме за устойчиви продукти винаги когато купуваме риба, можем да повлияем на предлагането.

Защото така можем да сме сигурни, че помагаме за опазването на това, което ценим, като същевременно получаваме това, което искаме.

Защото сега е по-лесно от всякога да се информираме какво купуваме. Благодарение на новите правила за етикетиране, въведени с общата политика на ЕС в областта на рибарството, потребителите ще могат да разбират откъде точно е рибата.

Защото, ако купуваме продукти от устойчиво рибарство, ще знаем, че рибата е била уловена по отговорен начин. От 2015 г. разточителната практика на изхвърляне на улов ще бъде ограничавана постепенно до окончателното ѝ прекратяване през 2019 г. Това означава, че риболовните кораби ще трябва да разтоварват на сушата всичко, което улавят. Допълнителна полза от това ще бъде, че по-малко известни видове ще се предлагат по-широко за продажба, вместо да бъдат изхвърляни.

Защото имаме много възможности. Аквакултурата също играе важна роля за осигуряването на здравословна, питателна и произведена по устойчив начин морска храна на нашата трапеза и за отслабването на натиска върху дивите видове. В ЕС можем да купуваме сьомга, пъстърва, костур, шаран, есетра, миди и стриди, както и много други популярни видове, отгледани в съответствие със строги правила относно околната среда и здравето.

Как да купуваме устойчиви рибни продукти?

По тази тема съществуват много съвети за потребителите. Въпросът е как да избираме, когато купуваме риба.

Местният продавач на риба или ресторант може да ви помогне да научите откъде е рибата и как е уловена или произведена. Те също така могат да ви помогнат да разберете дали изборът ви на риба е устойчив. „Прясна“ често означава „местна“ и обратно.

Научна информация и ръководства за потребителите от регионални и национални органи и от браншови и неправителствени организации също могат да ви помогнат да се ориентирате какви алтернативни видове риба има и кои запаси не са изложени на риск от прекомерен улов. Попитайте вашия местен производител как лови риба и по какъв начин се е ангажирал с устойчивост.

Схеми за сертифициране могат да ви помогнат да разберете дали изборът ви на пакетирана риба в супермаркета е устойчив. Както за всички независими схеми препоръчваме ви да се запознаете със съответните методи на сертифициране.

Преценявайте информацията по критичен начин. Формирайте мнението си сами. Поискайте съвет от местния продавач на риба или служител в супермаркета.

За да купувате продукти от устойчиво рибарство, може да се наложи да правите малко по-различен избор, но така ще откриете какво предлагат нашите морета, езера и реки.