НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

About

About

Ние сме НЕРАЗДЕЛНИ

От векове рибата и хората в Европа живеят в хармония.

Рибата ни служи за храна и ни поддържа в добро здраве.

Рибата ни осигурява работни места.

Рибата ни носи просперитет.

Трябва да ловим риба с мярка, за да можем да продължим да правим това в бъдеще и за да поддържаме нашите екосистеми в добро състояние.

Европейският съюз е световен лидер в областта на управлението на рибарството и стандартите за аквакултура. През последното десетилетие нашите политики доведоха до положителни резултати в места като североизточната част на Атлантическия океан, където все повече видове риба са обект на устойчив риболов. Необходими са обаче повече усилия, за да се постигне подобен успех в цяла Европа.

През 2013 г. Европейската комисия, правителствата на държавите членки и Европейският парламент се договориха за нова обща политика в областта на рибарството, с която да се подпомагат европейските сектори на рибарството и аквакултурата и да се повиши тяхната екологична, икономическа и социална устойчивост.

Като най-големия вносител на рибни продукти в света трябва да продължим да служим за пример на останалите извън нашите собствени води. 

Всички имаме роля по отношение на устойчивостта.

Промените в консумацията на риба са от жизнено значение за повишаване на устойчивостта на риболова. Като потребители и участници на пазара трябва да сме наясно, че това кога и как ядем, купуваме и продаваме морски храни оказва огромно въздействие върху този ценен източник на храна.

Този уебсайт ще ви помогне да избирате морска храна, която произхожда от популации в добро състояние, добита е по отговорен начин и е произведена по устойчив начин. Ще намерите:

Всички ние можем да допринесем за постигане на устойчивост. Дори една малка стъпка – да консумирате, купувате, или продавате произведен по устойчив начин морски продукт – ще помогне нашите деца и бъдещите поколения да продължат да живеят в хармония с нашата риба.