НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

Развъждани в ЕС - Училищен проект

Развъждани в ЕС - Училищен проект

Училищен проект — запознаване с европейската аквакултура

Макар че това вероятно е най-бързо разрастващият се сектор в производството на храни в световен мащаб, аквакултурата, или рибовъдството, остава учудващо неизвестна за много хора извън отрасъла.

Целта на училищния проект „Развъждани в ЕС“ е да се повиши осведомеността за сектора на аквакултурата сред младежите в Европа (12 — 18-годишна възраст). Проектът ще спомогне учениците да се запознаят по-отблизо с рибовъдството и да разберат какво е значението му за местната общност.

Те ще изследват каква е ролята му в производството на храни и опазването на околната среда. Ще открият и различните възможности за бизнес и професионална кариера, предлагани от аквакултурите.

Осигурено е широко поле за учебни проучвания и запознаване с различните морски и сладководни риби, мекотели, ракообразни и водорасли, които се произвеждат, както и с различните традиционни и по-модерни методи на производство, които се използват.

Понастоящем проектът се изпълнява в 20 училища в 10 държави в ЕС (Чешка република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство).

 

 

Производителите на аквакултури се връщат обратно в училище

Ключова част от проекта е посещение на място от местен рибовъд, с което на учениците се дава възможност да разговарят с експерт, да надградят собственото си проучване и да вземат участие в забавна и интерактивна дискусия с посетителите.

Създаден е комплект за проекта за учителите, за да им даде всичко необходимо, което да им помогне да планират и ръководят проекта — от първия урок, през посещението, до последващите дейности, които могат да се съсредоточат върху всичко — хранене и готвене, наука и технологии или комуникации и изкуство. 

/fisheries/inseparable/bg/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Включете се

Всички училища са поканени да участват.

Материалите, създадени от учениците ви, ще бъдат редовно публикувани в профилите ни в социалните медии.

Информирайте ни на:
mare-communication@ec.europa.eu

Учебен комплект

Повече информация за този проект може да бъде намерена в тази брошура.

Списък на професионалистите по аквакултура в ЕС, с които училищата могат да се свържат

Моля, обърнете внимание, че всички разходи не могат да се покриват от Европейския съюз.