Rybné hospodárstvo

Časopis

Časopis

Časopis

Časopis „Rybolov v Európe“ (čísla 1 až 25) bol prvýkrát uverejnený v roku 2000. Neskôr zmenil názov na „Rybné hospodárstvo a akvakultúra v Európe“ (čísla 26 až 63) a „Európske námorné záležitosti a rybné hospodárstvo“ (od čísla 64). 

V online časopise sa nové články uverejňujú každý mesiac a tlačená verzia vychádza štyrikrát ročne v 11 jazykoch. Staršie verzie časopisu sú dostupné na portáli EU BOOKSHOP.