Αλιεία

Περιοδικό

Περιοδικό

Περιοδικό

Το  περιοδικό «Αλιεία στην Ευρώπη» (τεύχη 1-25) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2000. Αργότερα άλλαξε ο τίτλος του σε «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη» (τεύχη 26-63) και σε «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία στην Ευρώπη» (από το τεύχος 64). 

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό δημοσιεύονται νέα άρθρα κάθε μήνα ενώ η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο σε 11 γλώσσες. Παλαιότερες εκδόσεις του περιοδικού υπάρχουν στο EU BOOKSHOP.