Рибарство

Списание

Списание

Списание

Списанието „Риболов в Европа“ (броеве 1 — 25) бе публикувано за първи път през 2000 г. Впоследствие името му бе променено на „Рибарство и аквакултура в Европа“ (броеве 26 — 63) и на „Морско дело и рибарство в Европа“ (от брой 64). 

В онлайн списанието се публикуват нови статии всеки месец, а печатното издание се публикува четири пъти годишно на 11 езика. По-стари броеве на списанието са достъпни на сайта EU BOOKSHOP.