Rybárstvo – základné fakty

Rybárstvo – základné fakty

Rybárstvo – základné fakty

Rybárstvo – základné fakty

Brožúra „Fakty a čísla o SRP“ a jej online verzia ponúkajú základné údaje a čísla o sektore rybárstva a akvakultúry. Brožúra vychádza najmä z údajov Štatistického úradu EÚ (Eurostat), Európskej komisie a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo. 

Európsky atlas morí ponúka širokú škálu informácií o európskych moriach ako napríklad údaje o:

  • chránených morských lokalitách Natura 2000;
  • rybolovných kvótach podľa druhov rýb a zón;
  • európskej námornej flotile.

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry (EUMOFA) je elektronická viacjazyčná databáza, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť o trhu s produktmi rybného hospodárstva a akvakultúry a jeho transparentnosť.. Systém poskytuje v reálnom čase prístup k podrobným údajom o cenách, hodnotách a množstve produkcie v celej Európskej únii, ako aj trhové informácie a analýzy.

Infographics