Pescuit

Date privind pescuitul

Date privind pescuitul

Date privind pescuitul

Broşura „PCP în cifre” prezintă informaţii concrete despre sectorul pescuitului şi al acvaculturii. Conţinutul său se bazează în principal pe datele furnizate de Eurostat (Biroul de statistică al UE), dar şi pe cifrele colectate de Comisia Europeană şi de FAO. Broşura analizează evoluţia sectorului pescuitului în cele 28 de state membre şi în ţările candidate, acoperind toate aspectele relevante: capturi, acvacultură, comerţ, ajutor comunitar, prelucrare, indicatori socioeconomici (de exemplu, ocuparea forţei de muncă), flotă şi consum.

Atlasul european al mărilor oferă informaţii dintre cele mai diverse, inclusiv despre:

  • siturile maritime protejate în reţeaua Natura 2000
  • cote de pescuit, pe specii şi zone
  • flota europeană de pescuit

Atlasul este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană.

Observatorul pieţei europene de produse din pescuit şi acvacultură (EUMOFA) este o bază de date multilingvă care are scopul de a facilita o mai mare transparenţă şi o mai bună cunoaştere a pieţei europene a produselor din pescuit şi de acvacultură. El oferă acces în timp real la date complete referitoare la preţ, valoarea şi volumul producţiei în Uniunea Europeană, precum şi la informaţii şi analize de piaţă.