De visserij in feiten en cijfers

De visserij in feiten en cijfers

De visserij in feiten en cijfers

De visserij in feiten en cijfers

De brochure "Feiten en cijfers over het gemeenschappelijk visserijbeleid" (ook online beschikbaar) beschrijft de Europese visserij en aquacultuur aan de hand van statistieken. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens van Eurostat (het bureau voor statistiek van de Europese Unie), de Europese Commissie en de FAO. 

De Europese zeeatlas bevat allerlei informatie over de Europese zeeën en kustgebieden, zoals:

  • beschermde gebieden (Natura 2000)
  • visquota per soort en zone
  • de Europese visserijvloot

De waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten (EUMOFA) is een online, meertalige database bedoeld om marktonderzoek en transparantie in de EU-markt voor visserij en aquacultuur te stimuleren. EUMOFA geeft toegang tot duidelijke realtimegegevens over de prijs, waarde en hoeveelheid van de productie in de Europese Unie, evenals tot marktinformatie en -onderzoek.