Fakti par zivīm

Fakti par zivīm

Fakti par zivīm

Fakti par zivīm

Brošūra "Fakti un skaitļi par KZP", kura ir pieejama arī kā tiešsaistes versija, satur statistiku par zivsaimniecību un akvakultūru. Tās pamatā ir izmantoti galvenokārt dati, kurus apkopojis Eiropas Savienības Statistikas birojs, un skaitļi, kurus apkopojušas Eiropas Komisija un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija.

  • aizsargājamās jūru teritorijas (“Natura 2000”),
  • nozvejas kvotas pēc zivju sugām un pēc zvejas zonām;
  • Eiropas zvejas flote.

Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centrs (EUMOFA) ir daudzvalodu datubāze internetā, kuras mērķis ir labāka informācija par tirgu un caurskatāmība ES zivsaimniecības un akvakultūras tirgū. Tā nodrošina piekļuvi visaptverošiem datiem par produkcijas cenu, vērtību un apjomu Eiropas Savienībā, kā arī tirgus informācijai un analīzei.