Zivsaimniecība

Fakti par zivīm

Fakti par zivīm

Fakti par zivīm

Brošūra "Fakti un skaitļi par KZP", kura ir pieejama arī kā tiešsaistes versija, satur statistiku par zivsaimniecību un akvakultūru. Tās pamatā ir izmantoti galvenokārt dati, kurus apkopojis Eiropas Savienības Statistikas birojs, un skaitļi, kurus apkopojušas Eiropas Komisija un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Tajā ir aplūkoti jaunākie notikumi zivsaimniecības nozarē visās 28 ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs. Ir ņemti vērā visi aspekti: nozveja, akvakultūra, tirdzniecība, Kopienas atbalsts, apstrāde un visi saistītie sociālekonomiskie rādītāji, piemēram, nodarbinātība, flote un patēriņš.

Eiropas jūru atlants piedāvā visdažādāko informāciju par Eiropas jūrām, tostarp šādu:

  • aizsargājamās jūru teritorijas (“Natura 2000”),
  • nozvejas kvotas pēc zivju sugām un pēc zvejas zonām;
  • Eiropas zvejas flote.

Tas ir pieejams angļu, vācu un franču valodā.

Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centrs (EUMOFA) ir daudzvalodu datubāze internetā, kuras mērķis ir labāka informācija par tirgu un caurskatāmība ES zivsaimniecības un akvakultūras tirgū. Tā nodrošina piekļuvi visaptverošiem datiem par produkcijas cenu, vērtību un apjomu Eiropas Savienībā, kā arī tirgus informācijai un analīzei.