Informacija apie žuvininkystę

Informacija apie žuvininkystę

Informacija apie žuvininkystę

Informacija apie žuvininkystę

Knygelėje „Bendrosios žuvininkystės politikos faktai ir skaičiai“ ir jos internetinėje versijoje pateikiami pagrindiniai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus duomenys.

Ji grindžiama daugiausiai Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) surinktais duomenimis, taip pat Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos turima informacija. 

Europos jūrų atlase pateikiama įvairiausios informacijos apie Europos jūras, pavyzdžiui:

  • „Natura 2000“ saugomos jūrų teritorijos,
  • įvairių rūšių žuvų žvejybos kvotos pagal zonas,
  • Europos žvejybos laivyno duomenys.

Europos žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų stebėsenos centras (EUMOFA) tai internetinė daugiakalbė duomenų bazė, kurios paskirtis – gerinti žinias apie ES žuvininkystės ir akvakultūros rinką ir didinti jos skaidrumą. Joje pateikiama prieiga prie išsamių gamybos kainos, vertės ir kiekio visoje Europos Sąjungoje duomenų realiuoju laiku ir rinkos informacijos bei analizės.

Infographics