Žuvininkystė

Informacija apie žuvininkystę

Informacija apie žuvininkystę

Informacija apie žuvininkystę

Knygelėje „Bendrosios žuvininkystės politikos faktai ir skaičiai“ ir jos internetinėje versijoje pateikiami pagrindiniai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus duomenys.

Ji grindžiama daugiausiai Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) surinktais duomenimis, taip pat Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos turima informacija. Knygelėje apžvelgiami naujausi 28 ES valstybių bei šalių kandidačių žuvininkystės sektoriaus pokyčiai ir visos temos: sužvejojamas kiekis, akvakultūra, prekyba, Bendrijos pagalba, perdirbimas ir visi susiję socialiniai bei ekonominiai rodikliai, pavyzdžiui, užimtumas, laivynas ir vartojimas.

Europos jūrų atlase pateikiama įvairiausios informacijos apie Europos jūras, pavyzdžiui:

  • „Natura 2000“ saugomos jūrų teritorijos,
  • įvairių rūšių žuvų žvejybos kvotos pagal zonas,
  • Europos žvejybos laivyno duomenys.

Informacija skelbiama anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Europos žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų stebėsenos centras (EUMOFA) tai internetinė daugiakalbė duomenų bazė, kurios paskirtis – gerinti žinias apie ES žuvininkystės ir akvakultūros rinką ir didinti jos skaidrumą. Joje pateikiama prieiga prie išsamių gamybos kainos, vertės ir kiekio visoje Europos Sąjungoje duomenų realiuoju laiku ir rinkos informacijos bei analizės.

Infographics