Halászat

Halászattal kapcsolatos tények

Halászattal kapcsolatos tények

Halászattal kapcsolatos tények

A „Tények és adatok a közös halászati politikáról” című kiadvány és annak elektronikus változata ismerteti a halászati és akvakultúra-ágazat legfontosabb számadatait.

Alapjául elsősorban az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala által összeállított, illetve az Európai Bizottság és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet által összegyűjtött adatok szolgálnak. A kiadvány áttekinti a 28 uniós tagállam és a tagjelölt országok halászati ágazatában végbemenő legújabb fejleményeket. A dokumentum az ágazat valamennyi szegmensére kitér (kifogott halak mennyisége, akvakultúra, kereskedelem, közösségi támogatás, feldolgozás), illetve bemutatja az összes kapcsolódó társadalmi-gazdasági mutatót (úgymint a foglalkoztatásra, a flottára és a fogyasztásra vonatkozó mutatókat).

Az Európai Tengeri Atlasz sokrétű tájékoztatást nyújt Európa tengereiről. Az ismertetett információk és témák közé tartoznak a következők:

  • Natura 2000 védett tengeri területek,
  • halászati kvóták fajonként és zónánként,
  • európai halászati flotta.

Az atlasz angol, francia és német nyelven olvasható.

A Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontja (EUMOFA) többnyelvű on-line adatbázist bocsát a nagyközönség rendelkezésére, hogy hozzáférhetővé és áttekinthetővé tegye a halászati és akvakultúra-termékek európai uniós piacával kapcsolatos fontos információkat. Az adatbázis az adatok széles köréhez nyújt valós időben hozzáférést a termékek ára, értéke és mennyisége tekintetében az Európai Unió egészére vonatkozóan, továbbá piaci információkkal és piacelemzéssel szolgál.