Kalastus

Perustietoa kalataloudesta

Perustietoa kalataloudesta

Perustietoa kalataloudesta

Esitteessä Tietoa ja lukuja YKP:stä (saatavilla painettuna ja verkkoversiona) on perustietoa EU:n kalastus- ja vesiviljelyalasta. Esite perustuu Euroopan komission, FAO:n ja ennen muuta EU:n tilastotoimiston Eurostatin toimittamiin tietoihin. Siinä käsitellään kalastusalan viimeaikaisia kehityssuuntia kaikissa EU-maissa sekä ehdokasmaissa monelta eri kannalta. Aiheina ovat muiden muassa pyyntimäärät, vesiviljely, kauppa, EU-tuki, jalostus, kulutus ja kalastuslaivasto sekä alaan liittyvät sosioekonomiset indikaattorit, kuten työllisyys.

Euroopan meriatlas tarjoaa monipuolista tietoa Euroopan meristä. Aiheita ovat esimerkiksi

  • Natura 2000 -verkoston suojellut merialueet
  • kalastuskiintiöt lajeittain ja alueittain
  • EU:n kalastuslaivasto

Euroopan meriatlas on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden EU-seurantakeskuksen (EUMOFA) monikielisellä verkkotietokannalla pyritään parantamaan markkinatietoutta ja avoimuutta EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla. Tietokannassa on kattavat reaaliaikaiset tiedot kaikkien EU-maiden hinnoista ja tuotannon arvosta ja määristä sekä markkinatietoa ja -analyyseja.