Perustietoa kalataloudesta

Perustietoa kalataloudesta

Perustietoa kalataloudesta

Perustietoa kalataloudesta

Esitteessä Tietoa ja lukuja YKP:stä (saatavilla painettuna ja verkkoversiona) on perustietoa EU:n kalastus- ja vesiviljelyalasta. Esite perustuu Euroopan komission, FAO:n ja ennen muuta EU:n tilastotoimiston Eurostatin toimittamiin tietoihin. 

Euroopan meriatlas tarjoaa monipuolista tietoa Euroopan meristä. Aiheita ovat esimerkiksi

  • Natura 2000 -verkoston suojellut merialueet
  • kalastuskiintiöt lajeittain ja alueittain
  • EU:n kalastuslaivasto

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden EU-seurantakeskuksen (EUMOFA) monikielisellä verkkotietokannalla pyritään parantamaan markkinatietoutta ja avoimuutta EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla. Tietokannassa on kattavat reaaliaikaiset tiedot kaikkien EU-maiden hinnoista ja tuotannon arvosta ja määristä sekä markkinatietoa ja -analyyseja.