Fakta om fisk

Fakta om fisk

Fakta om fisk

Fakta om fisk

Brochuren Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik og onlineudgaven beskriver fiskeri- og akvakultursektoren i tal.

Den er hovedsagelig baseret på data indsamlet af Eurostat, EU's statistiske kontor, men også på tal fra Kommissionen og FAO. 

Det europæiske havatlas indeholder et væld af oplysninger om vores have, bl.a. om:

  • Natura 2000 – beskyttede havområder
  • Fiskekvoter for forskellige arter og zoner
  • EU's fiskerflåde

Det europæiske markedsobervatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA) er en flersproget onlinedatabase, der skal forbedre kendskabet til markedet og øge åbenheden på EU's marked for fiskeri- og akvakulturprodukter. Den giver adgang til omfattende realtidsdata om priser, værdier og mængder for produktionen i hele EU samt markedsoplysninger og –analyser.