Rybolov

Rybolov – základní údaje

Rybolov – základní údaje

Rybolov – základní údaje

Brožura „Společná rybářská politika v číslech“ (k dispozici v tištěné podobě nebo online) prezentuje široké spektrum statistických údajů o odvětví rybolovu a akvakultury.

Vychází především z údajů vypracovaných Evropským statistickým úřadem a zároveň se opírá o číselné údaje shromážděné Evropskou komisí a Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). V brožuře rovněž naleznete přehled nejnovějších událostí a trendů v odvětví rybolovu ve všech 28 členských státech EU i kandidátských zemích. Popsány jsou všechny oblasti, kterých se SRP dotýká: odlov, akvakultura, obchod, pomoc Společenství, zpracovatelský průmysl a veškeré související socioekonomické faktory, jako je nezaměstnanost, velikost loďstva a spotřeba produktů rybolovu.

Evropský atlas moří obsahuje velké množství rozmanitých údajů o evropských mořích, například:

  • chráněná mořská území sítě NATURA 2000
  • rybolovné kvóty podle druhu ryb a pásma rybolovu
  • informace o evropském rybářském loďstvu.

Tento atlas je dostupný v angličtině, francouzštině a němčině.

Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA) je internetová mnohojazyčná databáze, jejímž cílem je zvýšit informovanost o trhu EU s produkty rybolovu a zemědělskými produkty a jeho transparentnost. V tomto středisku je možné získat komplexní informace o cenách, hodnotě a objemu produkce v reálném čase. Informace se týkají celé Evropské unie. Středisko rovněž poskytuje informace o trhu a tržní analýzy.