Upphandling och bidrag

Upphandling och bidrag

Upphandling och bidrag

Upphandling och bidrag

Översikt

EU ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällen via Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Om du vill veta mer om hur EHFF-pengarna förvaltas i ditt land, kan du kontakta din nationella fiskerimyndighet.

Om du vill veta vem som får EU-pengar, läs mer på sidan om det europeiska öppenhetsinitiativet.

EU-länderna får ge subventioner (s.k. statligt stöd) till den egna fiskerinäringen, om stödet inte snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna. Vi övervakar noga att reglerna för statligt stöd följs.

EU-kommissionen publicerar regelbundet upphandlingar, ansökningsomgångar och intresseanmälningar för sina inköp av varor och tjänster. Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

Du kan också läsa om planerade upphandlingar och ansökningsomgångar inom havs- och fiskeripolitiken i det årliga arbetsprogrammet för offentlig upphandling och bidrag.