Contracte şi finanţare

Contracte şi finanţare

Contracte şi finanţare

Contracte şi finanţare

Contracte şi finanţare - prezentare generală

UE finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă prin intermediul Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea finanţării FEPAM în ţara dumneavoastră, contactaţi autorităţile naţionale competente în sectorul pescuitului.

Pentru informaţii suplimentare despre beneficiarii finanţării europene, consultaţi secţiunea Iniţiativa europeană în materie de transparenţă.

Guvernele UE au posibilitatea de a oferi subvenţii (aşa-numitele ajutoare de stat) pentru sectorul pescuitului, cu condiţia să nu denatureze concurenţa dintre statele membre. Normele privind ajutorul de stat sunt aplicate cu stricteţe.

Pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, Comisia Europeană publică regulat cereri de ofertă, de propuneri şi de exprimare a interesului. Citiţi mai multe despre contractele de achiziţii publice legate de afaceri maritime şi pescuit pe paginile dedicate cererilor de ofertă şi cererilor de propuneri.

De asemenea, puteţi consulta planificarea cererilor de ofertă şi de propuneri în domeniul afacerilor maritime şi al pescuitului în cadrul programului anual de lucru privind contractele de achiziţii publice şi granturile.