Contracten en subsidies

Contracten en subsidies

Contracten en subsidies

Contracten en subsidies

Overzicht

De EU investeert in de visserijsector en de kustgemeenschappen via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) .

Voor meer informatie over de wijze waarop de EFMZV-financiering in uw land wordt beheerd, kunt u contact opnemen met die nationale autoriteiten.

Voor informatie over wie er geld van de EU krijgt, zie het Europees Transparantie-initiatief.

EU-regeringen mogen met subsidies (staatssteun) hun eigen visserijsector helpen, mits hierdoor de concurrentie met andere EU-landen niet wordt vervalst. Aan de regels voor staatssteun wordt streng de hand gehouden.

De Europese Commissie publiceert regelmatig aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en blijken van belangstelling voor de aankoop van goederen en diensten. Nadere informatie over overheidsopdrachten op het gebied van maritieme zaken en visserij vindt u op onze pagina's over aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

In het werkprogramma voor overheidsopdrachten en subdsidies kunt u vinden welke aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen er op het programma staan.