Julkiset hankintasopimukset ja avustukset

Julkiset hankintasopimukset ja avustukset

Julkiset hankintasopimukset ja avustukset

Julkiset hankintasopimukset ja avustukset

Yleiskatsaus

EU antaa kalastusalalle ja rannikkoalueille rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) kautta.

Lisätietoa EMKR:n hallinnosta eri jäsenmaissa saa kalastusalan kansallisilta viranomaisilta.

Tietoa EU-rahoituksen saajista, ks. Euroopan avoimuusaloite.

EU-maat voivat avustaa kalataloutta omassa maassaan antamalla valtiontukea, jos se ei vääristä kilpailua EU-maiden välillä. Valtiontukisääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti kalastusalan palveluiden ja tuotteiden hankintaan liittyviä tarjous-, ehdotus- ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjä. Lisätietoja alan julkisista hankinnoista on tarjouspyyntöjä ja ehdotuspyyntöjä esittelevillä sivuillamme.

Tulevista tarjous- ja ehdotuspyynnöistä kiinnostuneet voivat tutustua myös julkisia hankintoja ja avustuksia koskevaan vuotuiseen työohjelmaan.