Lepingud ja rahastamine

Lepingud ja rahastamine

Lepingud ja rahastamine

Lepingud ja rahastamine

Ülevaade

EL pakub kalatööstusele ja rannikuasumitele rahalisi vahendeid Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

Täiendava teabe saamiseks EMKFi poolse rahastamise kohta oma liikmesriigis pöörduge liikmesriigi kalandusasutuse poole.

Selleks et teada saada, kellele eraldatakse ELi rahalisi vahendeid, tutvuge Euroopa läbipaistvuse algatusega.

ELi liikmesriikide valitsused võivad anda oma kalatööstusele toetusi  (riigiabi) tingimusel, et see ei moonuta ELi liikmesriikide vahelist konkurentsi. Riigiabi eeskirju jõustatakse rangelt.

Euroopa Komisjon avaldab teenuste ja kaupade sisseostmiseks regulaarselt pakkumiskutseid ja konkursikutseid. Tutvuge merenduse ja kalandusega seotud riigihangete üksikasjadega meie pakkumiskutsete ja konkursikutsete veebilehekülgedel.

Tutvuge ka merenduse ja kalanduse valdkonna kavandatud pakkumiskutsete ning konkursikutsetega avalike hangete ja toetuste iga-aastases töökavas.