Kontrakter og tilskud

Kontrakter og tilskud

Kontrakter og tilskud

Kontrakter og tilskud

Oversigt

EU støtter fiskeriet og kystsamfundene gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) .

Hvis du vil vide mere om, hvordan EHFF-midlerne forvaltes i dit hjemland, kan du kontakte de nationale fiskerimyndigheder.

For oplysninger om hvem der modtager EU-tilskud, se det europæiske åbenhedsinitiativ.

EU-landenes regeringer kan give tilskud (også kaldt statsstøtte) til deres egen fiskeriindustri, hvis det ikke fordrejer konkurrencen mellem EU-landene. Statsstøttereglerne håndhæves strengt.

Kommissionen offentliggør jævnligt udbud, indkaldelser af forslag og interessetilkendegivelser om køb af tjenesteydelser og varer. Nærmere oplysninger om offentlige kontrakter vedrørende maritime anliggender og fiskeri finder du på vores sider med udbud og indkaldelser af forslag.

Se også de planlagte udbud og indkaldelser af forslag vedrørende maritime anliggender og fiskeri i det årlige arbejdsprogram for offentlige kontrakter og tilskud.