Výběrová řízení a financování

Výběrová řízení a financování

Výběrová řízení a financování

Výběrová řízení a financování

Přehled

EU poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám prostřednictvím Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) .

Více informací o tom, jak jsou spravovány finanční prostředky z fondu ENRF ve vaší zemi, vám podají příslušné orgány pro oblast rybolovu z vaší země.

Informace o tom, kdo finanční prostředky EU dostává, získáte na stránkách Evropské iniciativy pro transparentnost.

Vlády zemí EU mohou svému odvětví rybolovu poskytovat dotace (známé pod pojmem státní podpora), pokud taková podpora nenarušuje hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Dodržování pravidel udělování státní podpory se přísně kontroluje.

I pro odvětví rybolovu Evropská komise pravidelně zveřejňuje výběrová řízení, výzvy k překládání návrhů a výzvy k vyjádření zájmu o pořízení služeb a zboží. Podrobnější informace o veřejných zakázkách týkajících se námořních záležitostí a rybolovu najdete na stránkách o výběrových řízeních a výzvách k předkládání návrhů.

Plánovaná výběrová řízení a výzvy k předkládání návrhů v oblasti námořních záležitostí a rybolovu jsou uvedeny v ročním pracovním programu veřejných zakázek a grantů.