Ribištvo

Pobuda za preglednost v Evropi

Pobuda za preglednost v Evropi

Pobuda za preglednost v Evropi

Prejemniki sredstev EU

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako se porabi njihov denar. Obveščanje o tem, kdo prejme sredstva EU, je med ključnimi cilji pobude za preglednost v Evropi.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), kakor tudi njegova predhodnika (Finančni instrument za usmerjanje ribištva in Evropski sklad za ribištvo), upravljajo nacionalni organi v okviru sistema deljenega upravljanja. Države, ki so prejele sredstva sklada, so morale vsako leto na svojih spletnih straneh objaviti ustrezne podatke, vključno s podatki o fizičnih osebah, prejemnikih sredstev.

Vendar je Sodišče Evropske unije v svoji sodbi z dne 9. novembra 2010 v zadevah v zvezi z obveznostjo objavljanja informacij o prejemnikih sredstev iz evropskih kmetijskih skladov odločilo, da objava nekaterih informacij v zvezi s fizičnimi osebami ni sorazmerna. Sodišče je zato razglasilo, da so zadevne določbe neveljavne.

Zaradi preglednosti in upoštevanja ugotovitev Sodišča Uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (EU) št. 508/2014 določa obveznost organov upravljanja, da obveščajo javnost samo o tistih upravičencih do plačil ESPR, ki niso pravne osebe, in v skladu z nacionalno zakonodajo o tistih, ki so fizične osebe.  

Evropska komisija želi s to spletno stranjo olajšati dostop javnosti do podatkov o prejemnikih sredstev ESPR (deljeno upravljanje), ki so objavljeni na spletnih straneh posameznih držav članic.

Te informacije so na voljo na spletnih straneh zadevnih držav. Opozarjamo, da spodnji podatki niso dokončni, saj se stalno posodabljajo na podlagi informacij, ki jih Komisija prejme od držav članic.

 

Pomembno obvestilo

Evropska komisija na tej spletni strani omogoča javnosti dostop do informacij. Povezave vodijo na spletne strani, ki so pod nadzorom držav članic in organov upravljanja Evropske unije in niso pod nadzorom služb Komisije. Za vsebino teh spletnih strani so izključno odgovorne zadevne države članice in organi upravljanja. Seznam povezav na tej spletni strani temelji na informacijah, ki jih zagotavljajo države članice. Seznam ni nujno popoln. Obseg in podrobnosti informacij ter način, kako so predstavljene na povezanih spletnih straneh, se lahko zelo razlikujejo med državami članicami. Zato Evropska komisija ne more jamčiti točnosti ali popolnosti podatkov oziroma informacij in ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom

    [search:European Transparency Initiative,European Fisheries Fund,EFF ]

     

    [news:52949]